Flere fordeler med renset fôrolje

Nye forsøk viser at laks fôret med renset fiskeolje blir sunnere og får fastere filèt, samtidig som fôret utnyttes bedre. Dette bør absolutt være med i vurderingen av hvorvidt det er lønnsomt å bruke renset fiskeolje eller ikke i laksefôr.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Turid Mørkøre
Turid Mørkøre

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 37 001
turid.morkore@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Forskere ved Nofima Marin har på oppdrag av Pronova BioPharma gjennomført forsøk med atlantisk laks. Forsøkene foregikk ved Gildeskål forskningsstasjon i perioden juli 2007 til desember 2008, fra smoltstadiet til slaktemoden størrelse. Forskerne undersøkte hvorvidt tilvekst, helseeffekter og filetkvalitet ble påvirket av om fôret bestod av renset eller urenset fiskeolje.

Positive vekstresultater

– De to fôrtypene var identiske, bortsett fra at standard kommersielt tilgjengelig fiskeolje ble erstattet med den samme oljen renset i henhold til Pronova BioPharmas metode, forteller forsker Jan Olli.

Forsøket viste en tendens til både bedre vekst og fôrutnyttelse hos laks som spiste fôr med renset olje. Dette gjaldt spesielt i perioder med høy vekst. Da var veksten og fôrutnyttelsen signifikant bedre for fisken som fikk fôr med renset olje.

Bedre fiskevelferd?

Et annet oppsiktsvekkende resultat var at laksen som fikk fôr med renset olje syntes å takle håndteringsstress ved slakting bedre – målt som et seinere pH fall etter avliving. Andre stressmarkører viste samme tendens.

– I dagens marked, der fokuset på fiskevelferd har blitt stadig viktigere, er dette svært interessante resultater, sier forsker Turid Mørkøre ved Nofima Marin.

Sunnere mat

Bente Ruyter, professor og seniorforsker ved Nofima Marin har ledet helseeffektmålingene i studien som er gjennomført i samarbeid med Jyväskylä Universitet i Finland og Norges Veterinærhøgskole. Hun påpeker at innholdet av fremmedstoffer i dagens fisk er langt lavere enn EUs grenseverdier og det er virkelig ikke tvil om at fisk er veldig sunt og viktig for kostholdet vårt.

– Men det er heller ikke til å stikke under en stol at fremmedstoffene vil bli redusert når fiskeoljen som brukes i fôret renses for disse. I så fall blir laksen enda sunnere mat. Selv om det ikke er betydelige forskjeller verken ved målinger av helsemarkører i blod, lever, tarm og fettvev, så skårer laksen som er fôret med renset fiskeolje i gjennomsnitt litt bedre, sier Ruyter.

Ønsker å undersøke årsakssammenhenger nærmere

All fisk i forsøket holdt en god rødfarge og fasthet, men det var en tendens til at laksen som fikk fôr med renset fiskeolje hadde fastere tekstur. Forskjellen i tekstur var tydeligst etter fryselagring. Da var andelen laks med bløt muskel halvert sammenlignet med den som fikk urenset olje

– Dette er interessante resultater, og viser at den raskere veksten hos laksen som fikk fôr innblandet renset fiskeolje ikke gikk utover filetkvaliteten, sier Mørkøre. Hun fortsetter: – Funnene fra denne omfattende studien tyder på at vi har pirket bort i noe som vi ikke helt har forstått rekkevidden av ennå. Men det ser ut til at vi oppnår betydelige gevinster ved å redusere nivået av fremmedstoffer i fôret.

– De positive signalene med renset fôr gjør det svært interessant å undersøke årsakssammenhengene for våre funn i videre studier. Det vil også være relevant å undersøke hvorvidt de samme effektene gjør seg gjeldende for andre fiskeslag der det benyttes fôr med innblanding av fiskeolje, avslutter Ruyter.

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold