Fast i fisken

Forskere ved Nofima Ingrediens har funnet en ny komponent i fiskefôr som påvirker muskelfasthet i laks.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sissel Albrektsen
Sissel Albrektsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 922 89 743
sissel.albrektsen@nofima.no

Ved å tilføye fôret aminosyren hydroksyprolin er det mulig å oppnå en høyere muskelfasthet, noe som er et viktig kvalitetskriterie for oppdrettsfisk.

Økt muskelfasthet gir bedre kjøttkvalitet og produktegenskaper. Det kan igjen føre til økt inntjening for oppdrettsnæringen.

Lagring av laks ved lav temperatur i perioden etter at fisken ble slaktet viste økt muskelfasthet i fisk fôret med hydroksyprolin-supplert fôr etter 5, 9 og 15 dagers lagring. Effekten var størst etter 9 dagers lagring, sammenliknet med kontrollfisken.

– Målingene er ganske entydige. Dette er oppsiktsvekkende, sier seniorforsker Sissel Albrektsen ved Nofima Ingrediens.

Resultatene tyder på at det er mulig å bevare en høy fasthet i kjøttet i den viktige tidsperioden fra fisken slaktes til den når markedet ved å fôre med hydroksyprolin. Det kan ha stor økonomisk fordel for oppdrettsnæringen.

Fordeler

  • Økt muskelfasthet
  • Økt kollagendannelse
  • Økt styrke i bindevev
  • Bedre kjøttkvalitet og produktegenskaper
  • Bedre helse og motstandskraft mot sykdommer
  • Muliggjør økt bruk av vegetabilske fôrråvarer
  • Muliggjør økt produksjon og inntjening

Gevinst for andre næringer

Resultatene til Nofima-forskerne åpner mulighet for anvendelse av hydroksyprolin som fôrsupplement også til dyr og fjærkre, hvor optimal vekst og helse også er viktige kriterier.

Hydroksyprolin påvirker dannelsen av kollagen og kan derigjennom styrke funksjon av bindevev også i andre vev enn muskel, som for eksempel skinn, skjell, tarm og bein.

Et sterkere og mer funksjonelt bindevev kan gi økt motstandskraft mot infeksjoner og sårskader, bedre tarmfunksjon og beinutvikling.

Hydroksyprolin som supplement kan også være fordelaktig som kosttilskudd til mennesker. Resultatene indikerer potensial for å forbedre eller kurere enkelte bindevevsrelaterte lidelser og sykdommer.

BTO (Bergen Teknologioverføring AS) har i samarbeid med seniorforskerne Anders Aksnes og Sissel Albrektsen i Nofima patentert anvendelse av hydroksyprolin på flere områder. BTO bidrar også med finansiering og kommersialisering av teknologien.

Nå håper forskerne at oppdagelsen vil vekke interesse blant fôrprodusenter og annen industri.

Relatert innhold