Ny innsikt gir ny utsikt

I en global næring som akvakultur er kunnskap et gode som er ettertraktet på tvers av landegrenser. Nofima Marin deltar i utvekslingsprogrammer som bidrar til å styrke kunnskap rundt oppdrett og til å knytte internasjonale kontakter. Her er tre eksempler:

Chile

Da Nofima Marin startet opp selskapet AVS Chile i 2007 sammen med SINTEF og VESO, var det et klart mål at nordmenn skulle lære av Chile og at chilenerne skulle lære av Norge. Pablo Ibieta er chilener med doktorgrad fra Heidelberg i Tyskland. Han er på Nofima Marins forskningsstasjon på Sunndalsøra for å spisse sin kompetanse på fôr og ernæring, som en del av traineeprogrammet til datterselskapet AVS Chile. De tilbyr anvendt forskning av høy kvalitet til kunder spesielt i Chile.

– Traineeprogrammet gjør at jeg kan jobbe med forskere på mitt felt, lære om prosjektarbeid i Norge og om forskningsmetodikk som Nofima Marin bruker spesielt innen fiskeernæring, sier Ibieta. – Når jeg kommer tilbake til Chile kan jeg kombinere denne nye kunnskapen med min tidligere erfaring fra forskningsarbeid og prosjektsøking i Chile, og skape nye muligheter for prosjekter mellom chilenske selskap, AVS Chile og Nofima.

Australia

Det er nettopp startet et undervisningsprogram der norske avlsforskere skal bidra til å spisse kompetansen på ledernivå og operativt til australiere som jobber med avl. Australia oppdretter flere arter som barramundi, abalone og yellowtail kingfish, og avlsprogram er i gang for flere av disse artene. Undervisningsprogrammet er finansiert av australske aktører, og det koordineres av seniorforsker Nick Robinson i Nofima Marin, med kontor i Melbourne:

– Det er ikke bare australierne som får nytten av å lære av Nofima Marins erfarne forskere innen avl og genetikk. Nofima får også en unik mulighet til å få tettere kjennskap til oppdrettsnæringen i Australia, til å delta inn i nye større prosjekter med australske partnere, og til å markedsføre norsk kompetanse, sier Robinson.

Serbia

Karpeoppdrett er en tradisjonsrik næring i Serbia som det nå satses mer systematisk på enn før. Nofima Marin har over flere år hatt et tett samarbeid med Universitetet i Beograd, opprinnelig finansiert av Utenriksdepartementet. Ett av prosjektene har vært å etablere et avlsprogram på karpe. Med finansiering fra et EU-prosjekt har seks studenter det siste året kommet til Nofima Marin på Ås for å lære om avl, genetikk, ernæring og fôrteknologi. Doktorgradsstudenten Suzana Stjelja er her for tre måneder:

– Ved universitetet i Beograd der jeg arbeider, underviser jeg i avl og genetikk. Hjemme er det færre muligheter for praktisk forskningsarbeid, men her ved Nofima er det gode fasiliteter og læringskurven er bratt. Oppholdet gir meg mange nye innspill til undervisningen av serbiske studenter, og jeg lærer å bruke verktøy som jeg trenger i forskningen.

Relatert innhold