Kjøkkentjeneste i økologi

Med tøffe mål om 15 % omsetning av økologiske varer innen 1015, trenger norske myndigheter drahjelp. Offentlige og private storhusholdninger som ønsker å tilby økologisk mat får tilbud om hjelp til å komme i gang.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sveinung Grimsby
Sveinung Grimsby

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 952 04 118
sveinung.grimsby@nofima.no

52 kommuner deltar i et prosjekt med mål om å øke bruken av økologisk mat. Disse – og andre interesserte – får hjelp gjennom prosjektet KjøkkenØkologi. Mange av kommunene som deltar har ekstra fokus på skoler og barnehager.

Hjelpen gjennom KjøkkenØkologi består i å veilede og bistå storhusholdninger i bruk av økologisk mat. Viktige spørsmål er knyttet til blant annet anskaffelse av økologiske varer, samspill med lokalt næringsliv, sertifisering og utvikling av økologiske menyer. Ullandhaug gård, Bioforsk og Nofima Mat samarbeider om prosjektet. Partene betjener 1/3-del av kommunene hver. Ullandhaug gård har prosjektledelse.

Utvikler menyer
I mai hadde vi med oss ansatte i skoler og barnehager i fem kommuner i Østfold og Akershus til inspirasjonskurs hos Kulinarisk Akademi i Oslo. Der fikk de være med på å utvikle enkle og sunne menyer.
– Det er viktig å tilpasse ambisjonene etter hvordan den reelle hverdagen i en barnehage er. Deltakerne fikk mange gode tips som letter arbeidsdagen og samtidig gir det lille ekstra. Ta for eksempel brødbaking. Skal de bake økologisk brød selv er det tidkrevende og vanskelig å matche prisen i lavprisbutikken på hjørnet. Mange barnehager og skoler ender opp med å kjøpe kneipp til 4,90 i nærbutikken. Tipset om baking med kaldt vann og lengre hevingstid, og frysing av deiger ga mange av deltakerne inspirasjon, sier Sveinung Grimsby, som er Nofima Mats representant i prosjektet.

På lag med innkjøpsansvarlig
Fastsetting av realistiske mål, kalkulering, kontraktsinngåelser og sertifisering er også områder storkjøkken kan få hjelp til. Det er viktig å sette seg realistiske mål om hvilke varegrupper kommunene skal begynne med. De må orientere seg om hva de har tilgang på, hvilke leveringavtaler de kan få, egne lagringsforhold etc.
– En av utfordringene er å få inn økologi i kommunenes anbudsrunder. Dersom ikke innkjøpsansvarlige i kommunen spiller på lag, hjelper det lite med entusiastiske prosjektledere i barnehagen. Flere personer i kommunen må involveres dersom kommunene skal lykkes, sier Grimsby.

Et godt stykke til mål
1 % av omsetning av mat i Norge er økologisk i dag. Det omsettes for 1 milliard kroner i økologiske matvarer. Til sammenligning omsetter danskene for 6 og svenskene for 3 milliarder kroner. – Det er opplagt at her må det legges inn ressurser for å nå målet om 15 % innen seks år, sier Sveinung Grimsby. I Norge er det kategoriene meieriprodukter, kornprodukter og grønnsaker som selger mest økologisk. Prosjektet finansieres av Statens landbruksforvaltning, og vil vare ut 2011.

Relatert innhold