Ekspert-testing og faglig påfyll

En oppsummering av årets Cerealfagdag må være: "Forbrukerundersøkelse" på direkten, trender i fokus, nyttig forskning og gode historier fra bransjen.

På årets Cerealfagdag var rundt 80 deltakerne mer enn bare tilskuere. De deltok også i en forbrukertest ved å smake på brød med ulik mengde bygg og salt.

Kritiske eksperter
Barley Bread er kanskje Europas største og mest innovative forskningsprosjekt på bygg. Prosjektet benyttet anledningen til å høre hva bransjen selv mente om prototyper på brød med ulik mengde bygg. Deltakerne trykket villig på mentometerknapper, og ga svar på hvilke av de fire prøvene de mente hadde mest byggmel og minst salt. Deretter svarte de på hvor godt de likte brødene. Resultatene fra ekspertene på fagdagen ble sammenlignet med resultater fra forbukerundersøkelser i Norge og Estland.

– Konklusjonen er at dere i salen er generelt mer skeptiske til de nye brødene enn forbrukerne er, sa rådgiver Britt Signe Granli og fikk humring i retur fra salen. – Vi ser også at dere som er eksperter er enige med norske forbrukere når det gjelder hvilket brød dere likte best; brødet med helkorn og uten saltreduksjon. Resultatene viser også at damene i salen er mer opptatt av sunnhet og er mer positive til redusert saltmengde i brød enn mennene er, fortsatt Granli til mer humring fra salen.

Hvete og klima
Kornforskere ved Nofima holdt også innlegg. Ny forskning viser at kvalitetsvariasjoner i hvete langt på vei skyldes klima. – Hvete brukes mye til mat i Norge, men det er stor variasjon i kvalitet på den norskdyrkede hveten. Dette er bakgrunnen for prosjektet "Riktig og stabil norsk mathvetekvalitet – styrket konkurranseevne i et åpnere marked", sa kornforsker Anette Moldestad. I prosjektet har de sammenlignet kvalitet i årene 2005 til 2008. De fant langt dårligere glutenkvalitet i årene 2007 og 2008, og langt bedre kvalitet i 2005 og 2006.

– Slike funn er drømmemateriale for oss forskere, smilte Anette Moldestad og fortalte om hvordan de har sammenlignet sorter, såtid, luftfuktighet og aksskyting disse fire årene. – Vi har funnet at sesongen 2005 og 2006 hadde varmere klima tidligere på året, og at dette førte til bedre bakeegenskap til glutenproteinene. Vi har sett at klima har mye å si for hvetekvalitet, og lurer på om det er mulig å gi prognose for årets hvetekvalitet basert på klimatiske parametre. Vi lurer også på om det er mulig å høste kornet før det er modent for å forutsi kvaliteten når det har blitt modent, sa Anette Moldestad. Nofima Mat, Bioforsk og UMB fortsetter arbeidet med å forstå effekten klima har på bakeegenskapen til hvete i et nytt prosjekt: FutureWheat.

Trender og suksess
På programmet for årets Cerealfagdag stod også trender i tiden. Hilde Skotland Mortvedt loset deltakerne gjennom det trendforskere tror kommer de neste årene: Kombinasjonen utsalgsstedet og restaurant, cataway og mer sunn hurtigmat. Muligheter med bygg- og havresurdeig, og regelverket om merking av produkter i forhold til sunnhet- og helsetrenden var også viktige innlegg. Bedriftene Millba og Hjelle bakeri hadde også mye på hjertet.

– Samspill mellom produksjon, marked og produktutvikling er en viktig faktor for vår suksess, sa en stolt Bernt Ove Søvik om Millbas suksess. – Når vi har gått ut i ulike markeder, har vi lett etter ledige markedsposisjoner. Det fant vi blant annet i Sverige. England holder vi oss unna. Det finnes ingen ledig markedsposisjon der, alle posisjonene er opptatt. Det er derfor ikke noe vits i å bruke kreftene der, sa Søvik.

Vidar Hjelle fra Hjelle bakeri i Bergen var i ferd med å jobbe seg syk da han på 90-tallet tok et oppgjør med mye mas og altfor lange dager.
– Vi har blitt mer bevisst på å legge strategier og konkrete mål for hvem vi skal være og hvor vi skal ha fokus. Dette førte til at vi satset på å starte egne utsalg, og har nå 10 utsalgssteder som vår viktigste salgskanal. Nå ser vi mot vinmonopolet. De har gått fra salg over disk til selvbetjening. Dette tror vi også på, og bygger om flere av lokalene til selvbetjening. Det er jo stor forskjell på å betjene en som skal ha en baguette og en som skal bestille bryllupskake. Og vi skal skape plass for alle, sa Vidar Hjelle entusiastisk. Bedriften hans deltar i nettverket "Jakten på muligheten" i regi av Nofima Mat.

 Mat og helse    Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold