EU-samarbeid for moderne oppdrettsteknologi

Nofima Marked representerer Norge i et nytt toårig EU-prosjekt (BrightAnimal) som skal se på bruk av moderne teknologi i oppdrett av storfe, gris, kylling og laks.

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

Samme praksis i alle land
Representanter fra universiteter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og teknologiprodusenter i Kina, Malaysia, Sør-Afrika, Thailand, Australia, Brasil, Storbritannia, Spania, Danmark, Estland, Færøyene og Norge møttes på BrightAnimal oppstartmøtet i Halifax, Storbritannia, i slutten av mai.

I løpet av de neste to årene skal det utarbeides "god praksis"- anbefalinger, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter innen oppdrettsindustrien i Europa og resten av verden. Anbefalingene skal ta hensyn til effektivitet, bruk av IT-verktøy for identifikasjon, overvåking og sporbarhet, samt dyrevelferd og bærekraftighet.

Ved prosjektslutt (i 2011) skal alle resultater samles og utgis som en lærebok i emnet "Precision Livestock Farming" (PLF).

Ny teknologi skal gi utvikling
For å forbedre helse og velferd for oppdrettsartene, samt øke lønnsomheten, skal prosjektet vurdere forskjellige teknologier for å få best mulig utnyttelse av fôr og andre ressurser. Dette vil kunne bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling for oppdrettsindustrien. Noe som trenges for å møte utfordringene vedrørende mattrygghet og en forventet økning på 40 % i etterspørsel etter mat i løpet av de neste 15 årene.

– Vi tar sikte på å få til et sett med anbefalinger som er så forståelige og anvendelige at oppdretterne lett vil kunne ta dem i bruk i praksis, sier seniorforsker Petter Olsen.

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold