Prosesshall Bergen

Moderne forsøksanlegg for utvikling og utprøving av prosesser og utstyr for industriell produksjon.

I snart 60 år har vårt institutt hatt eget forsøksanlegg for produksjon av marine ingredienser.

Vi har hele tiden vært på høyden med den teknologiske utviklingen og har i dag et moderne bioprosesseringsanlegg som er meget fleksibelt og der kundetilpassede prosesslinjer kan bygges opp etter behov.

Målsetningen med vår lange satsning på prosessering har alltid vært optimal utnyttelse av råvarene. Vi har hatt spesielt fokus på:

 • Økt biotilgjengelighet av næringsstoffer
 • Vannløslige komponenter i marine råvarer
 • Utnyttelse av restråstoff
 • Prosessering av krill

Massestrømmer og prosessvariable overvåkes nøye, sammen med vår gode råvarekontroll gir dette en høy og ikke minst en reproduserbar produktkvalitet.

Vi kan behandle masser fra kun noen få gram til flere tonn.

For våre kunder utfører vi ulike eksperimentell produksjoner i stor skala samt framstilling av prøveprodukter.

Bioprosessering av marine råvarer og kan derfor påta oss mange ulike typer forskningsoppdrag som for eksempel produksjon av mel og olje fra krill, raudåte og restråstoff.

Noen av våre viktigste enhetsoperasjoner er:

 • Varmebehandling
 • Avvanning ved pressing, inndamping og tørking
 • Formaling og mikronisering
 • Oljeseparering og oljeraffinering
 • Molekylærdestillasjon (fjerning av miljøgifter)
 • Mikro-, ultra og nanofiltrering og omvent osmose
 • Emulgering
 • Agglomerering
 • Mikronisering
 • Molekylerdestillasjon

Konservering av fisk

Råstoffbehandling i bulk har alltid vært en sentral del av avdelingens virksomhet.

Kjøling av ulike fiskeslag i:

 • Mekanisk kjølt sjøvann (RSW)
 • Kjølt ferskvann (CFW)
 • Is
 • Kombinasjon av kjøling og organiske syrer.

I forsøkssammenheng disponerer vi et anlegg for produksjon av isslurry (pumpbar is).

Prøvetrekking/inspeksjon

Avdelingen er ansvarlig for kontrollfunksjoner knyttet til kjøp og salg av norskprodusert fiskemel og fiskeolje (innen Norsildmelsystemet).

Vi kan tilby arbeid med oppgaver knyttet til inspeksjon av transportmidler og prøvetaking under lasting og lossing av mel og olje.

 Marin bioteknologi  

Relatert innhold