Spillvarme til nytt forskningssenter

Torsdag 14. mai åpnet Nofima Marin kranene for spillvarme til sitt forskningssenter for resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra. Varmen kommer fra Hydros aluminiumsverk.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Dette er milepæler i Nofima Marins etablering av forskningssenteret, som skal bidra til kunnskapsbasert bruk av resirkulering av vann i norsk landbasert akvakultur. Det er Sunndal Energi som har ført spillvarme helt frem til forskningssenteret gjennom 750 meter lange ledninger, og de satte denne uken på trykk.

Maks utnyttelse av varme

Spillvarmen skal brukes både til oppvarming av vann til fisken, til luft som brukes i resirkuleringsprosessen, og til byggoppvarming. Vannet holder 90 grader når det kommer inn i anlegget, og veksles gjennom to trinn mot vann til fisken, slik at dette når en trivselstemperatur på 12 grader.

Bendik Fyhn Terjesen er seniorforsker i Nofima Marin og prosjektleder for byggingen av forskningssenteret:

– Når vannet til fisken i tillegg resirkuleres, får vi maksimal utnyttelse av varmeenergien i anlegget. Vi håper også med dette å kunne bidra til utviklingen av bærekraftige landbaserte oppdrettsanlegg.

Resirkulering blir vanlig

På grunn av begrenset vanntilgang blir resirkulering nødvendig i norske settefiskanlegg dersom prognoser for produksjonsøkning slår til. Det er i tillegg hypoteser om at resirkuleringsanlegg er gunstige for kvaliteten på fisken som produseres, siden forholdene blir stabile og svært kontrollerte.

Starter i høst

Gjennom de to siste årene har det vært høy byggeaktivitet hos Nofima Marin på Sunndalsøra, og nå er det første av fire resirkuleringsanlegg fylt med vann. Mye bygging gjenstår i senteret, men vann settes på nå slik at biofiltrene, som er viktige elementer i resirkuleringen, er godt i gang når Nofima starter forsøk med fisk ut på høsten.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold