Enzymet som holder laksen frisk

Et bakteriedrepende enzym hjelper laksen å holde seg frisk. En ny doktorgrad viser hvordan dette er mulig.

Fakta

Enzym er enkle eller sammensatte proteiner som setter i gang prosesser i levende organismer uten selv å bli påvirket. Lysozym er enzym som ødelegger bakteriecellevegger.

Arbeidet tok utgangspunktet i en idé for å øke effektiviteten i dyrs naturlige immunforsvar mot bakterier.

Alle dyr og mennesker har en gruppe enzymer som heter lysozymer, som er en viktig del av immunforsvaret. Lysozymene «spiser» og dreper celleveggen på bakteriene.

Tegn tyder på at dette enzymet er annerledes i fisk enn i landdyr.

Stipendiat Peter Kyomuhendo, som jobber ved Nofima, har i sitt doktorgradsstudie undersøkt egenskapene og oppbygningen til et slik lysozym fra laks for å finne og forstå forskjellene i detalj.

Resultatet viser at lysozymet i laks, i motsetning til lysozymer i dyr, ikke blir stanset av et spesielt forsvarstoff i bakteriene. Årsaken er forskjeller både i fasong og ladninger i lysozymene.

Tåler koking

Resultatene viser også at lysozymet trives best i temperaturer mellom 0 og 30 grader. Over 30 grader mister det gradvis effekten. Samtidig tåler det koking, og gjenoppstår når det blir avkjølt.

– Resultatene er nye funn og representerer ny viten om lysozymer spesielt, og er også delvis ny viten om proteiner generelt, sier seniorforsker Inge W. Nilsen, som har vært Kyomuhendos veileder under arbeidet med doktorgraden.

Peter Kyomuhendo arbeider som stipendiat ved Nofima Marin i Tromsø. Han er utdannet veterinær i Uganda og har to mastergrader, i molekylær biologi og internasjonal fiskeriledelse.

 Avl og genetikk    Marin bioteknologi  

Relatert innhold