Forbrukerne tente på byggbrød

Som en del av et stort EU-prosjekt for å utvikle bedre byggbrød har produktene blitt testet på norske forbrukere. Spesielt ga testpersonene tenning på to av brødtypene.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sveinung Grimsby
Sveinung Grimsby

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 952 04 118
sveinung.grimsby@nofima.no

I EU-prosjektet BarleyBread er målet å øke bruk av bygg i næringsmidler, fortrinnsvis i brød. Over en periode på tre år skal norske og europeiske næringsmiddelbedrifter og forskningsinstitusjoner utvikle nye og helseriktige produkter av bygg. Tor Sevaldsens Konditori i Kristiansund og 14 andre partnere fra Norge, Spania, Tsjekkia, Estland, Skottland, Tyrkia og England er med i prosjektet.

Målet er å utvikle byggmel med minst 75 % helsefremmende komponenter og opp til 60 % bygg i det ferdige produktet. Saltinnholdet i brød skal dessuten reduseres ned til 0,4 % i ferdig produkt. Det er også et stort fokus på at produktene som utvikles blir godt likt hos sluttbrukerne.

Trengte 100 testere
– Vi hadde gjort klart fem ulike brødtyper. Her var det brød med og uten hele korn, med og uten det vi kaller for flakes (skallet på kornet), med redusert saltinnhold og med vanlig saltinnhold. Dette skulle testes i henhold til et testskjema utviklet av Nofima Mat. Hver enkelt deltaker måtte bruke 5-6 minutter til å smake, drikke litt vann og smake på nytt. Testpersonene måtte krysse av for det de likte best og dårligst.

– Vi måtte ha minimum 100 respondenter. Vi trodde på forhånd at det ville bli vanskelig å få så mange til å bli med på testen, men på fire timer var vi ferdige. Vi fristet med to gratis brød til den som ble med og responsen ble kjempebra, sier Tor Jan Sevaldsen.

Sensoriske tester
Samtidig med testen som foregikk på et kjøpesenter i Kristiansund, satt et sensorisk testpanel på Nofima Mat og skulle teste brød fra den samme produksjonen. Brødene ble sendt med flyfrakt fra bakeriet i Kristiansund for at testene kunne foregå samtidig på hver sin kant av landet.

Denne gangen hadde de fokus på smak og ikke fullt så fokus på helse. Testen viser at spesielt to av brødene falt i veldig god smak. Hvilke kan ikke Sevaldsen si noe om før resultatene skal presenteres i Madrid i slutten av april.

– Da skal vi ta en gjennomgang av resultatene. Vi begynner å nærme oss sluttfasen i selve prosjektet. Samme test har også blitt foretatt i andre europeiske land med lokale bakere.
– Vi har aldri gjort noe lignende før og har lært veldig mye i grundighet når det gjelder produktutvikling. Metodikken vi brukte kan overføres til mange andre sammenhenger lokalt, ikke minst i salgsøyemed, sier Sevaldsen.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold