Et spørsmål om holdbarhet

Vil filet fra oppdrettet og vill torsk ha forskjellig holdbarhet under kjølelagring, når den fileteres før dødsstivheten inntrer - altså pre-rigor? Dette er vurdert i en rapport fra Nofima Marin.

Mer oppdrettstorsk i butikkene

Produksjon av oppdrettstorsk er økende, og en god del av denne blir solgt som filet. Det er behov for bedre kunnskap om holdbarhet og kvalitet under lagring, da utsagn fra næringen kan tyde på at filet fra oppdrettstorsk har lengre holdbarhet. Foreløpige resultater fra prosjektet underbygger bare delvis dette inntrykket.

Hva var resultatet?

– Flere interessante funn, sier forsker Hilde Herland. Bl.a. fant vi at oppdrettstorsk holdt seg kortere enn villtorsk når vi så på mikrobiologiske kriterier, men betydelig lengre når den ble vurdert etter kjemiske og sensoriske (smak, lukt og konsistens) egenskaper.

– Det er derfor viktig at begge forhold vurderes, og uansett bør mikrobiologi inngå som en holdbarhetsanalyse.

I tillegg til holdbarhet sammenligner prosjektrapporten også flere andre forhold mellom vill og oppdrettet torsk, som for eksempel sensorisk kvalitet og drypptap.

Rapport nr. 14/09: "Pre-rigor filetering av oppdrettstorsk – Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring" har flere detaljerte opplysninger fra forsøket.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond med FHL-Filetforum som prosjektleder.

 Sjømatindustri  

Relatert innhold