Fylling-Jensen konstituert konsernsjef

Øyvind Fylling-Jensen trer inn som konstituert konsernsjef i Nofima med umiddelbar virkning.

Fylling-Jensen har vært visekonsernsjef siden Nofima ble etablert 1. januar 2008. Han vil fungere som konsernsjef inntil styret har besluttet videre prosess.. Han har også hatt rollen som leder av forretningsområdet Nofima Mat og administrerende direktør i Nofima Mat AS (tidligere Matforsk AS). Inntil videre vil forskningsdirektør Einar Risvik fungere som leder for Nofima Mat.

– Jeg er ydmyk for den oppgaven det er å lede et forskningskonsern som Nofima. En av mine hovedoppgaver er å fortsette og styrke den næringsrettede forskningen med mål om å skape konkurransekraftig, kunnskapsbasert industri basert på både marine og landbaserte råvarer. Dette vil kreve godt samspill med industrien, bransjeorganisasjoner og premissleverandører for forskning. Jeg vil også styrke våre ansattes kompetanse, slik at vi ligger i forkant av kunnskapsutviklingen, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Fylling-Jensen har bred erfaring fra bioteknolgi, diagnostisk- og farmasøytisk industri og oppdrettsnæringen. Han er utdannet veterinær i Tyskland i 1981 og har en Dr.scient. grad fra 1985. Han kom til Matforsk i 2005. Tidligere har han hatt stillinger som viseadm. dir. i Dynal, adm.dir. ved Fürst Medisinsk Laboratorium, salgs- og markedsdirektør i Alpharma Fine Chemicals og ansvarlig for Fjord Seafoods oppdrettsaktivitet world-wide. Øyvind har i tillegg utdannelse i ledelse og økonomi fra blant annet IMD i Sveits, Handelshøyskolen BI, NHH og Harvard Business School.

Relatert innhold