Et stort potensial for Grønland

På grunn av overfiske på verdensbasis er nå Grønland i gunstig posisjon som mulig produsent av kråkeboller. Med støtte fra NORA (Nordisk Atlantersamarbeid) har Nofima Marin, sammen med grønlandske interesser, gjort en mengde- og kvalitetsvurdering av kråkeboller i Sisimiut kommune på Grønland.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sten Ivar Siikavuopio
Sten Ivar Siikavuopio

Seniorforsker
Tlf.: +47 976 98 241
sten.siikavuopio@nofima.no

Et av verdens best betalte

Kråkebollerogn er et ettertraktet sjømatprodukt, og med riktig kvalitet et av verdens best betalte. Ved fangst av kråkeboller er det utelukkende innholdet av gonader (rogn) som er av økonomisk interesse.

Ved Nofima Marin har det siden 1985 vært arbeidet med fangst, oppfôring og prosessering av villfanget kråkebolle. Hensikten med oppfôringen har vært å øke gonadeinnholdet og sikre jevn kvalitet.

En uutnyttet ressurs

Sisimiut, GrønlandKråkeboller er en lite utnyttet ressurs på Grønland. Høsten 2007 ble det gjennomført en kartlegging og kvalitetsvurdering av kråkeboller i Sisimiut kommune. Kartleggingen viste at det finnes fangstbare forekomster på flere områder i kommunen, noe som tyder på at innhøstingspotensialet er rimelig stort.

For å lykkes med å etablere bærekraftig næringsvirksomhet basert på kråkeboller, er både fangstbare forekomster og gonadekvalitet av de tingene det må fokuseres på. Ville kråkeboller må fanges der de har god tilgang på tareskog, eller de må fanges og fôres opp.

Forsiktig beskatning

Beskatningen må også reguleres strengt, da kråkebollene på Grønnland vokser saktere og blir senere kjønnsmodne enn for eksempel i Norge. På bakgrunn av erfaringer fra andre land, bør det legges opp til en reguleringsordning hvor et begrenset antall fartøy og bedrifter gis rett til innhøsting.

Samarbeidet Nofima/Grønland har også søkt NORA om videreføring av dette prosjektet. Da er ønsket å se på logistikk fra fangst til marked.

For ytterligere detaljer, se rapport nr. 11/09 «Mengde- og kvalitetsvurdering av kråkeboller (sjøpinnsvin) i kystnære områder i Sisimiut kommune på Grønland».

 Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter