Kan forme egen framtid

Nofima har gjennomført en scenarioanalyse for 2040 med fokus på fire viktige næringer i nord; marin, energi, turisme og kultur. Analysen presenteres i vårnummeret av SpareBank1 Nord-Norges magasin ARENA som ble publisert 11. mai.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

HUSKER DU hvordan hverdagslivet fortonet seg i 1978? Den kalde krigen preger forholdet mellom øst og vest. For mange er Syden fortsatt verdens ytterste post. Skrivemaskinen har kulehode med rettetast, og musikken kommer fra LP og kassett. Den norske produksjonen av laks og ørret er på 5800 tonn mot 810 000 tonn i dag. Det skal fortsatt gå 15 år før den første SMSen blir sendt, og 17 år før PCen kommer med Internettleser.

REGJERINGEN har utpekt nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde. Dette er et klokt valg, fordi tyngdepunktet for transport, marin produksjon og energi vil flytte seg stadig lenger nordover. I nordområdestrategien understrekes de særegne klima- og naturmessige forhold i nord. Men det er ikke bare naturen som er særegen. Også nærings- og befolkningsstrukturen, identiteten og kulturen er særegen. Framtida i nord må derfor også handle om en dialog med og fokus på menneskene og samfunnene i nord.

I ARENA går vi 30 år frem i tid og tar ståsted i Nord-Norge anno 2040. Målet er ikke å spå, men å forstå de kreftene som er i spill. I scenarioprosessen har vi identifisert fire drivkrefter vi mener vil påvirke utviklingen i særlig stor grad. Disse kaller vi «grenser», «fordeling», «kunnskap» og «ansvarlighet», og vi har laget en modell som setter disse kreftene i en sammenheng. Vår hypotese er: Dersom disse kreftene er for svake, eller mangler balanse, så vil det hemme bærekraft og produktivitet.

Relatert innhold