Say cheese!

Nyhetssak - Den største forskjellen på norsk og portugisisk osteproduksjon er forbrukeren. Lidenskap og kjærlighet til norskproduserte oster er fraværende. Dessverre, sier Einar Alme.

Nyhetssak

– Den største forskjellen på norsk og portugisisk osteproduksjon er forbrukeren. Lidenskap og kjærlighet til norskproduserte oster er fraværende. Dessverre, sier Einar Alme.

Fakta

Nettverket Liten og vidsynt er for småskala osteprodusenter. De har reist til land som er kjent for ostene sine; Frankrike, Sveits og Portugal og de har hatt fire samlinger totalt. I løpet av nettverksperioden har alle deltakerne gjennomført et prosjekt i egen virksomhet, som de legger frem for gruppa på siste samling. Nettverket er en del av Innovasjon Norges Nettverksprogram for næringsmiddelindustrien. Nettverkene administreres av Nofima Mat.

Leder for foreningen for produsenter av osten Beira Baixa i regionen Castelo Branco i Portugal understøtter Almes uttalelse. – There is no love without a kiss, and there is no meat without cheese, sier han lidenskapelig da han tar imot en liten delegasjon av norske osteprodusenter på studietur i Portugal.

De norske osteprodusentene fra Derinngården, Skånaliseter, Avdem, Bryn og Tine meieri har deltatt i et nettverk i regi av Innovasjon Norge og Nofima Mat, og med bistand fra Teknologisk Institutt. Prosjektet har vart over en periode på ca. to år. En av hensiktene med nettverket er å se og lære av osteprodusenter i andre europeiske land. I løpet av nettverket har gruppa vært i Frankrike, Sveits og Portugal.

En del av kulturen
Det er mye som skiller norsk osteproduksjon fra portugisisk. I Portugal, som i Frankrike, er ost en viktig del av kulturen. Det produseres årlig ca. 550 tonn av tradisjonell, opprinnelsesmerket ost (PDO) i Portugal. Dette utgjør 2,8% av den totale osteproduksjonen i landet. Beskyttet opprinnelsesmerking er et viktig og ettertraktet merke i mange europeiske land, men lite brukt i Norge.
– Svært lite ost eksporteres, og svært lite importeres til Portugal. Portugiserne elsker sine egne oster. Tradisjonsostene lages stort sett av sau- og geitemelk. I Norge produseres ikke ost av sauemelk i det hele tatt, mens kumelk er mest brukt til osteproduksjon her i landet, sier Einar Alme.

Mye til felles
– Men norske bønder har mye mer til felles med europeiske enn de er klar over, fortsetter Alme. – Strevet med å få lønnsomhet i produksjonen og utfordringer knyttet til distribusjon har de til felles. Dessuten sliter begge land med for lav margin mellom produksjons- og salgskostnader. Dagligvarehandelen styrer 90 % av markedet i begge landene, og gjør det vanskelig å få innpass i butikker, summerer Einar Alme.

Trenger venneforening for norsk ost
De norske produsentene på studietur knytter også kontakt med et laug – eller venneforening – av osten Serra da Estrela, som har sitt hovedsete i fjellbyen Seia i Portugal. Medlemmene av lauget kler seg i like brune kapper og hatter. De har slips, pins og faner med logoen på. Deres hensikt er å snakke den lokale osten sak i alle sammenhenger, og benytter enhver anledning til å markedsføre den. Dette gir deltakerne i nettverket inspirasjon til å få i gang tilsvarende engasjement i Norge.
– Vi trenger ambassadører for de fantastisk gode ostene vi har i Norge også. Ballen er nå kastet til osteglade forbrukere der ute. Hva med å starte opp "den norske ostens venner"?, sier Alme, og lover å ta ideen videre på vegne av produsentene i Norge.

En propell
Einar Alme har ledet mer enn 50 studieturer av ulik lengde utenfor Norge. Mange norske bedrifter kjenner han, og har fått nytte av hans kunnskap, engasjement og lidenskap for norsk matproduksjon.

– Jeg er i gi-bort-penger-bransjen, sier Einar Alme med glimt i øyet, om den viktige rollen han, som representant for Innovasjon Norge, har i forhold til småskala matprodusenter. Han snakker flytende fransk og engelsk, og er en propell av en reiseleder. Her er det jobb som gjelder, og lite innslag av sightseeing og shopping. Fem ysterier i to ulike regioner i Portugal ble besøkt i løpet av to dager, fra bitte små ysterier til større anlegg.

Relatert innhold