Rogn tilpasset spesifikke markeder

Vil du produsere laks med ekstra rød filet som er ettertraktet på det japanske markedet, eller laks med spesielt høy motstandsevne mot sykdom i utsatte områder?

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Anna Kristina Sonesson
Anna Kristina Sonesson

Forskningssjef
Tlf.: +47 930 98 047
anna.sonesson@nofima.no

Fakta

Et regneeksempel: Beregningene viser en typisk økning på ca 1,5 BV (standardavvik på avlsverdi) ved å bruke skreddersydd rogn i forhold til tilfeldig utvalgt rogn. Hvis vi antar at 1 BV per kg fisk er 0,50 kr vil det gi en ekstra inntjening på 0,75 (1,5 BV x 0,50 kr) kr per kilo fisk. For et oppdrettselskap som produserer 1500 tonn årlig betyr det en ekstra inntjening på 1,1 millioner kr.

Nofima Marin har undersøkt under hvilke forhold det vil lønne seg for en oppdretter å kjøpe rogn med spesialtilpassede egenskaper.

Skreddersøm

Når rogn spesialtilpasses til spesifikke markeder, brukes noen få foreldre som er ekstremt gode på de enkelte egenskapene oppdretteren ønsker på slaktefisken. En torskeoppdretter kan for eksempel kjøpe rogn skreddersydd for motstandsdyktighet mot infeksjon av bakterien Francisella. Oppdretteren vil da over tid merke redusert dødelighet som følge av sykdommen francisellose. Nofima Marin har undersøkt hvor stor denne effekten er.

Lønnsomt?

Seniorforsker Anna Sonesson og stipendiat Vibeke Skagemo har beregnet fortjenesten etter ulike parametre. For eksempel hvor økonomisk viktig hver av egenskapene er, arvbarhet, arvelig sammenheng mellom egenskapene, om egenskapen kan måles på kandidaten og seleksjonsintensitet.

En oppdretter kan tjene betydelige beløp som følge av økt pris på produktet eller i reduserte kostnader, hvis forutsetningene er tilstede. Positiv genetisk sammenheng mellom egenskapene og større vekting på egenskaper med høy arvegrad, særlig der den måles på kandidaten selv, gir størst inntjening. Jo færre egenskaper, jo bedre.

Forutsetninger

En forutsetning for at rognen kan spesialtilpasses til spesifikke markeder, er at egenskapen som velges inngår i avlsmålet til det ordinære avlsprogrammet. Vanlige egenskaper i avlsmålet er tilvekst, resistens mot ulike sykdommer, redusert tidlig kjønnsmodning, forbedret slaktekvalitet, og færre misdannelser.

Prosjektet er en del av et strategisk instituttprogram som er finansiert av Forskningsrådets havbruksprogram. Prosjektet går i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap og Akvaforsk Genetics Centre.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold