Én stemme overfor EU

Det suksessfylte forskningsprogrammet SEAFOODplus videreføres i et forum som skal komme med råd til EU-kommisjonen om hva man bør forske på i fremtiden.

Forumet har fått navnet "SEAFOODplus Research Platform" og ble offisielt lansert på et møte i Brussel 26. mars.

Representanter fra institusjoner og bedrifter i 14 forskjellige land i Europa deltok.

– Forskningsprogrammet SEAFOODplus var en suksess og ble et etablert merkenavn innen sjømatforskning. Forumet bygger videre på dette arbeidet, sier Joop Luten, visepresident i SEAFOODplus Research Platform og EU-rådgiver/seniorforsker i Nofima.

Luten er en av fire medlemmer i arbeidsgruppen som har utviklet det nye konseptet.

Nye medlemmer

Både forskningsinstitusjoner og bedrifter og organisasjoner kan bli med. To uker etter lansering har 35 institusjoner allerede meldt seg inn.

– Målet er å bli det foretrukne forum for alle som jobber med sjømatforskning. Her kan forskerne diskutere med kolleger fra andre land. Dermed kan vi snakke med én stemme overfor de som bestemmer hva det skal forskes på i fremtiden, sier Luten.

På tvers av landegrensene

Forumet tar sikte på å arrangere en internasjonal konferanse hvert år samt arrangere workshoper. I mai deltar de på EU-konferansen "Research connection 2009" i Praha i Tsjekkia.

– Vi ønsker å oppmuntre til tverrfaglig samarbeid mellom forskere over landegrensene i hele Europa – slik at europeisk sjømatforskning kan bli anerkjent som ledende i verden, sier Luten.

SEAFOODplus ble avsluttet ved årsskiftet og var det største forskningsprogrammet på sjømat som noen gang er gjennomført av EU.

Om lag 200 forskere fra 68 universiteter, forskningsinstitutter og virksomheter i 17 land deltok.

 Markedsforskning  

Relatert innhold