Nettverk betyr alt

- Skaff deg nettverk, oppfordrer Innovasjon Norges Einar Alme og Nofima Mats Åshild Longva i alle sammenhenger de møter norske småskala matprodusenter. Norske osteprodusenter følger oppfordringen.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

– Nettverk betyr enormt mye. Det gir deg mulighet til å dele erfaringer, til å høste erfaringer fra andre, til å knytte kontakt med andre som skjønner dine problemstillinger, til å ha noen å ringe til når du har produksjonstekniske spørsmål, en oversikt over hva som finnes av støtteordninger, muligheter for bistand og hjelp, lister Einar Alme opp.

– Det er svært viktig at småskalaprodusentene og Tine har et forum der de kan treffes og utveksle erfaringer, for de har mange felles utfordringer. De kan hjelpe og løfte hverandre, fortsetter han og får full støtte av deltakerne i et nylig avsluttet ostenettverk i regi av Innovajon Norge og Nofima Mat.

Tredje nettverk for osteprodusenter ble satt i gang i mars. Omtrent samtidig avsluttes et nettverk i Portugal. Deltakerne i sistenevnte nettverk har møttes til fire samlinger i løpet av ca. 2 år. De har besøkt ysterier i Frankrike, Sveis og Portugal. Her oppsummerer hver og en av dem nytteverdien av nettverk.

Derinngården
Eiere: Othild og Asbjørn Tjugen

 • Omsetter for 1.4 millioner kroner i året, hvorav salg av ost for kr 300.000. Målet er 2 millioner.
 • Produserer ca. 10 ulike typer ost av upasteurisert kumelk, blant annet ferske og vellagrede kittmodne oster og hvitmuggost.
 • Leverer hovedsakelig til Coop Mega lokalt og restauranter i Møre og Romsdal.

Hvorfor deltok dere?
Vi trengte nettverk, faglig påfyll og kompetanseheving. Vi deltok nylig i et Agro Fram prosjekt, der vi lærte viktigheten av å skaffe oss et nettverk.
Og oppsummeringen lyder?
Terningkast seks! Vi har bygd alllianser, og vi har fått mange bekreftelser på at vår egen produksjon er bra. Vi har dessuten fått mange ideer til videreutvikling, som vi skal ha med hjem og jobbe videre med.

Avdem Gardsysteri AS
Avdem Gardsysteri AS har tjue aksjonærer. Tre melkeprodusenter har 51% av aksjekapitalen.
Drives av: Åse Haugstad og Sigurd Avdem

 • Omsetter for 1.1 millioner kroner. Ønsker å doble produksjonen.
 • Produserer hvitost av upasteurisert melk og brunost. De produserer mest mulig av energien selv, med bioenergi fra eget flisfyringsanlegg, som forsyner både ysteriet og tre bolighus med varme. De er godkjent miljøfyrtårnbedrift.
 • Har 12 ulike sorter oster.
 • Selger fra egen butikk, på torvdager, gjennom lag og i lokale butikker, samt til spesialbutikker og restauranter i Oslo.

Hvorfor deltok dere?
Vi må øke produksjonen og få bedre lønnsomhet. Vi har drevet med osteproduksjon siden 2005, og trengte nå å få noen nye impulser.
Og oppsummeringen lyder?
Veldig artig! Vi ser blant annet at i Portugal og Frankrike produseres store mengder med forholdsvis enkle midler. Osteprodusentene der satser på få typer, men med høy kvalitet. Vi ser at vi har en del å gå på, og bør vurdere om vi skal satse på færre produkter.

Skånaliseter gårdsysteri
Hovedeier: Svein og Eli Kristin Håpnes

 • Omsetter for 1 million kroner i året. Ønsker å doble produksjonen.
 • Produserer økologisk ost av egen melk, og lager brunost og ca. 16 varianter av hvit geitost.
 • Leverer til OsteCompagniet og til lokale butikker, og har i tillegg gårdsutsalg og salg på markeder og via internett. Selger også til restauranter rundt om i landet.

Hvorfor deltok dere?
Vi var i startgropen for å eksportere ost til Storbritannia på forespørsel. Vi trengte å vite hva som skal til for å lykkes med eksport, og hva det innebærer av arbeid.
Og oppsummeringen lyder?
BRC-godkjenningen viste seg å bli for omfattende å følge opp med bare to faste ansatte i bedriften, så dette har vi lagt på vent til vi blir litt større. Turen til Sveits ga oss imidlertid en idè om hvordan vi kan få helårsdrift ved å konsentrere og lagre melk til de periodene på året geita ikke er i produksjon. Nå arbeider vi sammen med Tine om å få en kontinuerlig årsproduksjon på geitost gjennom å prøve ut metoden vi så i Sveits.

Bryns gardsmeieri
Eiere: Per og Astrid Bryn

 • Omsetter for 700.000 kroner i året. Ønsker å være en liten, lokal småskalaprodusent.
 • Har ca. 20 ulike slag brunoster og hvitoster av geitemelk.
 • Selger mest lokalt – på lokale markeder, i gårdsutsalg og i nærbutikken.

Hvorfor deltok dere?
Vi trenger å forenkle arbeidssituasjonen, og bli mer effektive. Dessuten har vi behov for å få en jevnere kvalitet på brunosten vår.
Og oppsummeringen lyder?
Vi har hatt stor nytte av nettverket. Vi har knyttet kontakter, og diskutert problemer med likestilte i inn og utland. Vi har blant annet fått hjelp til ysting og kvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Vi har lært å utnytte melken bedre.

Tine
Tre av Tines lokale ysterier deltok også på nettverket; Dovre, Ørsta og Setesdal meieri, samt en representant fra Tines forsknings- og utviklingsavdeling.
Og oppsummeringen lyder?
– Dovre har i løpet av nettverksperioden – nærmere bestemt i mai 2008 – lansert en økologisk brie. Den er et produkt som har kommet som en konsekvens av nettverksarbeidet, sier Odd Ulsaker og Ymbjørg Øwre fra Dovre meieri.
– Vi har et stort anlegg med mange små produksjoner – til sammen 23 produkter. Det er viktig at vi vet hva vi tjener penger på, og gjør oss opp en mening om hva vi vil satse på fremover. Dette vil bli jobbet med videre hos oss, sier Bente Reklev fra Ørsta meieri.
– Vi produserer hovedsakelig smør hos oss, og skal senere reise på tur til Frankrike for å se på smørproduksjon der, sier Solveig Skjeggedal fra Setesdal meieri.
– Nyttig å få innblikk i småskalaprodusentenes "hverdag", og vi kan gjennom nettverk utvikle mangfoldet. En idè vi fikk etter en tur med nettverket til Sveits har ført til et konkret prosjekt i TINE. Prosjektet bygger på mikrofiltreringsteknologi og kan bidra til bedre utnyttelse av blant annet geitemelksråstoffet, sier Knut Erik Grindaker fra TINE FoU Senter.

Relatert innhold