Stem på fremtiden!

25 ivrige representanter fra den marine næringen satt onsdag klare med mentometerknappene for å stemme over hvilke trender som vil inntreffe og bli viktige frem mot 2020. Deres vurdering vil påvirke Nofima Marins fagstrategi.

Kontaktperson
Portrettbilde av Astrid Nilsson
Astrid Nilsson

Seniorforsker
Tlf.: +47 901 27 672
astrid.nilsson@nofima.no

Blant trendpåstandene som ble stemt over var "Det blir færre, men større sjømatselskaper i Norge", "God fiskevelferd er en selvfølge på lik linje med trygg mat", "Asia bidrar mest til veksten i norsk sjømateksport" og "Flåten har tatt i bruk ny og moderne teknologi for skånsom, effektiv og hygienisk ombordhåndtering". I alt 25 trendpåstander ble bedømt for sannsynlighet for at de vil inntreffe i 2020, og hvor viktig det i så fall vil være for verdiskaping i marin næring.

Avstemmingen ble fulgt opp av diskusjon blant deltagerne, og næringen foreslo hvilke tiltak de vil sette i gang dersom trendpåstandene slår til. Til slutt vil innspillene munne ut i en fagstrategi for Nofima Marin som næring og rammesettere selv har vært med på å utforme.

Blant deltagerne var Marine Harvest, Fiskeri- og kystdepartementet, Ewos, Eksportutvalget for fisk, ICA og Villagruppen. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond er også en aktiv deltager i strategiprosessen.

Trenger objektiv forskning

Anita Viga, markedsdirektør i Skretting, var en aktiv deltager på innovasjonssamlingen. – Når man til daglig jobber operativt innen sitt felt, er det kjekt å løfte blikket sammen med andre deler av næringen, sier Viga.

Hun er også opptatt av behovet for objektive forskningsaktører som kjenner næringen. – Vi driver selv med innovasjon innen vårt felt, men vi trenger troverdige aktører som Nofima, som kan bidra til å løse noen av de utfordringene næringen har til felles.

Vårt beste gjett på fremtiden

Nofima Marin bruker fremtidsbilder som arbeidsverktøy for å lage sin fagstrategi. Den vanlige veien i en strategiprosess er å ta utgangspunkt i dagens situasjon og fremskrive den. Nofima Marin spør i stedet hvordan viktige aktører innen den marine næringen tror 2020 vil være og hvilke tiltak og behov for kompetanse som vil være nødvendig for å møte situasjonen. Nofima Marin tilbakeskriver fremtidsbildet til dagens situasjon og legger opp fagstrategien på grunnlag av det.

Prosessen drives i tett samarbeid med Hilde Skotland Mortvedt og Astrid Nilsson fra Nofima Mat. De begynte å utvikle verktøyet sammen med DNB Nor gjennom et FORNY-prosjekt i 2004. I dag er det blitt et velprøvd verktøy i Nofima Mat.

Innovasjonssamlingen er en del av flere runder med avstemming og dybdeintervjuer som skal kjøres i Nofima Marin, før fagstrategien foreligger i løpet av året.

Vinn vinn

Olai Einen er forskningsdirektør ved Nofima Marin, og er svært fornøyd med innsatsen til deltagerne.

– Vi fikk svært nyttige innspill på hva som er de viktigste langsiktige utfordringene og hvor det er viktig å fokusere forskningsinnsatsen for å få økt verdiskaping i næringen. Samtidig som innovasjonssamlingen ga næringen mulighet til å påvirke forskningen i deres egen bransje, gir oss bred forankring for forskningen vi som næringsrettet institutt skal drive med, sier Einen.

Relatert innhold