Hyse, levende

Bedre kvalitet med levende hyse

Det er betydelige forskjeller i kvaliteten på hyse avhengig av om den er avlivet like etter fangst eller holdt levende i tank. I et prosjekt Nofima Marin har gjennomført er dette dokumentert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn-Steinar Sæther
Bjørn-Steinar Sæther

Seniorrådgiver bistilling
Tlf.: +47 77 62 92 28
bjorn.s.sather@uit.no

I Norge fanges det mest hyse med trål, stort sett som bifangst. Det foregår også et målrettet fiske med snurrevad i perioden april-juni på kysten av Troms og Finnmark.

Kvalitetsproblematikk

Fangstene er ofte store og mye av kvalitetsproblematikken er knyttet til redskapet snurrevad. Hysa er utmattet etter slik fangst og har bl.a. også lav pH i blod og muskel. Det er derfor i dette fiskeriet man har de største utfordringene med hensyn til kvalitet. Det er også i dette fiskeriet det er muligheter for å holde hyse levende etter fangst.

Levende leveranser gir god kvalitet

Hyse bruker lang tid på å restituere seg, og vil trenge flere dager under gunstige forhold for å oppnå normal fysiologisk tilstand. Men snurrevadfartøy som leverer hysa levende over kai dagen etter fangst gir råstoff med svært god kvalitet. Snurrevad egner seg ikke som redskap dersom hysa skal holdes levende mer enn to dager etter fangst.

– Resultatene fra forsøket er ikke overraskende og har gitt relativt klare svar, forteller leder av prosjektet, seniorforsker Kjell Ø. Midling.

– Det er likevel flere forhold som må undersøkes nærmere før en endelig konklusjon gis, sier Midling.

Prosjektet ble satt i gang som et samarbeid mellom Villfiskforum og Filetforum finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

For mer informasjon se rapport nr. 31/08: Levende hyse – Overlevelse, utmattelse og restitusjon hos hyse fanget med snurrevad. Restitusjon og forløp av rigor mortis post mortem.

 Fangstbasert akvakultur    Sjømatindustri  

Relatert innhold