Små er sterke sammen

- Det har blitt en livsstil, sier Anja Kastnes (22) om livet på avsidesliggende Sæterstad Gård. Dagene fylles av osteproduksjon, fiskeoppdrett og overnattingsgjester. Nå deltar hun i et nettverk sammen med andre småskala osteprodusenter.

For elleve år siden var det kun en håndfull småysterier i Norge. I dag finnes det rundt 100 småysterier på landsbasis, om lag 15 av dem ligger i Nord-Norge.

I begynnelsen av mars møtte deltakere fra seks forskjellige småysterier i Nord-Norge hverandre på TINEs meieri i Storsteinnes i Troms. Det neste året skal de lære mer av hverandre.

– Vi er både konkurrenter og kolleger. Det er svært verdifullt å se hva andre småprodusenter gjør både når det gjelder produktutvikling og markedsføring, sier Anja Kastnes.

I desember flyttet hun tilbake til gården i Hattfjelldal i Nordland, som i vinter var med i tv-serien "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" på NRK.

Ved gården produseres det elleve forskjellige typer ost, om lag 8-10 tonn årlig. I tillegg driver de med oppdrett av fjellrøye og rakefiskproduksjon. Gården har også egen skjenkebevilling og kan huse et 20-talls overnattingsgjester.

Nettverk

Deltakere fra flere forskjellige gårdsysterier i Nordland og Troms er med i nettverket som startet opp i mars. Også representanter fra TINE deltar.

– Formålet med nettverket er å øke verdiskapningen og overføre kompetanse. Gårdsprodusenter med sine osteprodukter øker prestisjen til norsk ost, sier prosjektleder Åshild Longva i Nofima Mat.

Det er Nofima Mat og Innovasjon Norge som arrangerer nettverket, som for første gang arrangeres i Nord-Norge.

– Både gårdsysteriene og TINE produserer ost fra den samme melka. En produserer i stort volum, de andre lager eksklusive produkter. Vi har alle noe å lære av hverandre, sier Einar Alme i Innovasjon Norge.

Nettverket består av flere samlinger det neste året. I høst skal deltakerne reise til Frankrike for å se hvordan mindre osteprodusenter arbeider der.

Fikk ideen på studietur

– Kan svenske bønder lage god ost, kan jeg også gjøre det, sa bonde Knut Åland etter en studietur i Sverige i 1996.

I dag produseres det elleve forskjellige oster fra familiegården Aalan gård på Vestvågøy i Lofoten.

Gården har rundt 200 melkegeiter. Cirka 20 prosent av melka brukes i gårdens egen osteproduksjon, som er på om lag 5 tonn årlig. Rundt 70 prosent av osten selges i nærområdet.

I dag arbeider svigersønnen heltid med osteproduksjonen.

– Den største utfordringen er å finne ut hvordan vi kan gjøre ting mer effektivt. Vi skulle gjerne produsert mer ost, sier Gøran Rasmussen Åland, som også håper å knytte kontakter med andre produsenter og få ideer til nye ostetyper under nettverket.

Relatert innhold