Sjømat for folk i farta

Nyhetssak Frister en lunsj-eske med fiskekaker formet som skjell og sjøstjerner, og inkluderer lyden av måkeskrik? Hva med en kjølepostkasse utenfor huset, som gir deg muligheten for å få middagen levert på døra?

Nyhetssak

Frister en lunsj-eske med fiskekaker formet som skjell og sjøstjerner, og inkluderer lyden av måkeskrik? Hva med en kjølepostkasse utenfor huset, som gir deg muligheten for å få middagen levert på døra?

Det bobler over av ideer i det kreative rommet Byggeriet hos Nofima Mat. Anledningen er en innovasjonssamling i prosjektet "Sjømat i farta". Prosjekteier Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL), representanter fra fiskebedrifter og fra Nofima Mat er samlet til idèmyldring.

Med en designers øyne

Det er moro å være flue på veggen. Den ene ideen mer kreativ enn den andre kastes frem. – Et roterende fat med induksjonstopp, som holder maten varm, forslår noen. – Tenk å kunne bestille mat på forhånd i kantina, og få din personlige eske pakket og klar når du kommer i kantina. Ingen kø, klar til servering. Kanskje man til og med kunne ha en "biper" på lomma, som fant frem til nettopp ditt brett?

Sivilingeniør i industriell design Kjersti Øverbø Schulte lytter til deltakerne og tegner det som blir sagt. I løpet av kort tid har hun produsert et 30-talls illustrasjoner. En visuell måte å samle innspillene på – mye bedre enn tekstdokumenter, proklamerer flere av deltakerne.

Ja òg…

– Du er vitne til en "ja òg"-prosess. I denne fasen skal alle ideer opp på bordet, og ingen ideer skal drepes. Vi har leid inn designeren Kjersti Schulte for å visualisere prosessen. Innovasjon og design er tett koblet sammen, vi er derfor opptatt av å trekke inn designkompetanse tidlig i innovasjonsprosesser, sier strategi- og analysesjef Hilde Skotland Mortvedt.
– I neste fase screener vi ideene. Innovasjon er så mye mer enn å utvikle nye produkter. Det kan like gjerne gå ut på å finne nye og utradisjonelle samarbeidsallianser, salgskanaler, distribusjonsformer eller endringer i produksjonsprosessen, fortsetter hun.

Spisesituasjoner

Geir Håbesland er innleid innovasjonsrådgiver. Han har ledet mange innovasjonsprosesser for næringsmiddelindustrien, og samarbeider mye med Nofima Mat.
– Vi har hatt samlinger tidligere i dette prosjektet, og gjort oss opp meninger om hvem målgruppene våre er, og spisesituasjoner de er i ved kjøp. Prosjektet er konsentrert rundt kiosk, bensinstasjon og service -markedet, forteller han.
Observasjonsstudier er gjennomført, og følgende spisesituasjoner er viet mest oppmerksomhet:

  • Enhåndsmat – mat på vei hjem fra jobben. Maten skal ikke nødvendigvis mette. Det er viktig at produktet kan holdes med en hånd. Den andre brukes kanskje til å bære noe eller til å jobbe med.
  • Bilen som spisebord – mat på landeveien. Familien på ferie. Skal være sunn og ikke medføre for mye søl.
  • Lunsjekspress – Ferdige sjømatretter som metter. Kan være knyttet til kos, og pustepauser.
  • Spontanmiddag – Retter for hele familien, som er rask å tilberede og som metter.

Resultater til fritt bruk

Kristin Lauritzen fra Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL) ser frem til å presentere resultater av prosjektet.
– Vi utvikler et grunnlag til fritt bruk for sjømatnæringen, og håper at våre funn og ideer gir grobunn for mange smakfulle retter i hurtigmat-markedet. Jeg har god tro på at vi har laget et så godt grunnlag, at det vil kunne gi inspirasjon til å utvikle flere konsepter til markedet fra norsk sjømatindustri, sier hun.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, og ledes av Nofima Mats rådgiver Britt Signe Granli.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold