Hvor er informasjon om maten min?

I beste fall vet forbrukeren holdbarhetsdato på en matvare. For å kunne finne tilbake til matens opprinnelse trenger man et system som fanger opp matens historie - hele veien fra opprinnelse til din tallerken.

Kontaktperson
Portrettbilde av Petter Olsen
Petter Olsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 98 303
petter.olsen@nofima.no

25.-26. februar 2009 ble det holdt et internasjonalt arbeidsmøte ved Nofima i Tromsø med deltagere fra TRACE-prosjektet og andre involverte fra hele verden. Målet med møtet var å samle og diskutere alle metoder knyttet til kartlegging av sporingsinformasjon og tilhørende vurdering av kostnader og nytte.

Mange land og forskjellige metoder

Det finnes mange forskjellige metoder rundt om i verden som skal følge maten, men det finnes få vitenskapelige artikler som inngående fokuserer på og beskriver dette. Utfordringen med å samle sammen og sammenligne metoder er derfor stor.

– En bedre forståelse av hvordan de forskjellige metodene brukes og funger, vil gjøre denne jobben lettere, forteller forsker Kathryn A-M Donnelly ved Nofima Marked.

Verdensomspennende system

Metodene forskerne håper å komme fram til, skal også se på hvor i matens ferd informasjon går tapt. Et annen mål er å finne ut hvordan bedriftene kan nyttiggjøre seg informasjonen. Dvs. å finne et verktøy eller et system som også kan benyttes i modelltesting, og bidra til å forutsi om en bestemt handling vil være riktig i en gitt situasjon. Det vil dessuten være et viktig bidrag til en enda bedre matsikkerhet.

Arbeidsmøtet var i regi av TRACE, og er et samarbeid mellom deltagerne fra mange forskjellig sporbarhetsprosjekt over hele verden.

Relatert innhold