Kurs om misdannelser i lakseoppdrett

Flere europeiske forskningsinstitusjoner og oppdrettere gikk for fem år siden sammen om å studere hvordan misdannelser hos oppdrettsfisk kan forebygges. Nå har de mye ny forskningsbasert kunnskap og erfaringer som de ønsker å dele. Det inviteres til kurs!

Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Bæverfjord
Grete Bæverfjord

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 28 508
grete.baverfjord@nofima.no

Det er settefiskprodusenter, veterinærer, rådgivere og forskere som er målgruppene for kurset. Kurset har særlig fokus på hvordan man kan forebygge misdannelser på laks. Kurset arrangeres som en avsluttende del av det EU-finansierte forskningsprosjektet FINE FISH, der Nofima Marin er sentral forskningsparter.

– I februar holdt vi tilsvarende kurs om torsk i Bergen, og det trakk over 60 engasjerte deltagere, sier Grete Bæverfjord i Nofima Marin, som står i spissen for kurset. – Oppdrettsnæringen er blitt stadig flinkere til å redusere forekomsten av misdannelser i skjelettet, men nå har vi verdifulle råd og anbefalinger å gi som kan bidra til at oppdretterne får ned forekomsten ytterligere.

En reduksjon i forekomst av misdannelser vil bety både bedre helse for fisken og bedre økonomi for oppdretter.

FINE FISH ble etablert for å utvikle kunnskap om hvordan misdannelser i settefiskproduksjonen kan forebygges. Prosjektet kombinerer kompetanse fra åtte forskningsinstitutt med ti oppdrettere fra hele Europa, og koordineres av den europeiske oppdretterorganisasjonen FEAP, der også den norske oppdrettsorganisasjonen FHL er med. FINE FISH knytter sammen kunnskap om oppdrettsartene laks, regnbueørret, torsk, sea bass og sea bream.

Fakta om kurset på laks:

  • Foregår i Bergen
  • 26-27. mars
  • Påmeldingsfrist 16. mars
  • Kursavgift 250 €
  • Kurset foregår på engelsk

Se kursinfo ved å følge linken under «Arrangementer».

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold