Nye ideer i havbruk

Under forrige ukes MareLife workshop på Lillestrøm ble det presentert tolv lovende eksempler på innovasjon fra havbruksforskning. Nofima var med på tre av disse innen trening, genetikk og kvalitet.

– Felles for eksemplene som ble presentert, var at de alle gir håp om nyskaping slik at forbrukerne blir mer fornøyde, fisken får et bedre liv, og næringen tjener mer penger, sier Øystein Lie, professor og gründer i MareLife.

MareLife er et innovasjonsnettverk innen biomarin industri, hvor Nofima er medlem. Under North Atlantic Seafood Forum på Lillestrøm, har MareLife i år arrangert et innovasjonsworkshop som dekker alle biomarine sektorer: akvakultur, fiskeri, ingrediensindustri og bioprospektering.

Tren, spis, voks og bli sunn!

Seniorforsker Ståle Helland i Nofima Marin presenterte ett av eksemplene på god innovasjon, med intervalltrening for laks. Men hvorfor intervalltrening?

– Jo, for livet i karet eller merda kan pasifisere laksen, og det gir risiko for livsstilsykdommer. Vi ville derfor undersøke om noen av de positive effektene vi ser av trening på menneske, også kunne gjelde for laks, sier Helland.

Laksesmolt ble inndelt i tre treningsgrupper, og de fikk hvert sitt treningsprogram på seks uker. De to hardeste programmene resulterte i laks med økt fysisk kondisjon, laks som spiste mer og vokste fortere, og hadde høyere sykdomsmotstand mot laksesykdommen IPN (infeksiøs pankreas nekrose).

For det videre arbeidet er førsteprioriteten å optimalisere treningsprogrammet slik at oppdretterne og laksen kan få mest mulig glede ut av de positive effektene av treningen.

Realisert i industrien

De to andre eksemplene har Nofima gjort i samarbeid med industri, og de har allerede blitt realisert.

Thomas Moen fra Aqua Gen presenterte en markør på laksegenomet som Nofima Marin har vært med på å finne. Markøren er koblet til et gen for resistens mot IPN, og Aqua Gen velger nå ut IPN-resistent fisk til produksjon ved hjelp av denne markøren. Ved å ta blodprøve av fisken og DNA-analyse, kan Aqua Gen finne frem til den fisken som har dobbelt sett med gener for resistens. Denne innovasjonen kan blant annet øke nøyaktigheten til avlsprogrammet, og gjøre at færre laks må utsettes for smittetest.

Geir Stang Hauge i QVision kunne fortelle om deres metode for måling av fett og pigment i levende fisk. Nofima har vært med å utvikle produktet, som bruker NIR-teknologi (nær infrarød stråling). QVision produserer instrumentene som gjør disse målingene, og tilpasning til nye produkter gjøres av Nofima Mat.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold