Snart skal det gytes

Vinter er gytetid for torsken. Det gjelder også torsken ved Nasjonal avlsstasjon for torsk i Tromsø.

Kontaktperson
Portrettbilde av Atle Mortensen
Atle Mortensen

Seniorforsker
Tlf.: +47 911 56 808
atle.mortensen@nofima.no

Fakta

Regjeringen besluttet i 2001 å etablere et avlsprogram for torsk. Nofima Marin (daværende Fiskeriforskning) fikk oppgaven.

Fisken som brukes i avlsarbeidet er plassert i et merdanlegg utenfor Ringvassøya ved Tromsø.

I god tid før den er gyteklar fraktes den til avlsstasjonenes landanlegg, der selve avlsarbeidet utføres.

I denne videoreportasjen følger vi en gruppe med torsk på reisen fra merda ute i havet til den er trygt plassert i kar på land.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold