Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Kan tape på feil saltemetode

Saltemetode, temperatur og press har stor betydning for proteintapet under salting av fisk. Forsøk utført ved Nofima Marin har gitt mange interessante resultater.

Produksjon av saltfisk tar flere uker, og uansett metode går en del av proteinet i råstoffet tapt i laken som renner av under salting. Tapet utgjør ofte mer enn 10 % av proteinet, avhengig av råstoffkvalitet og saltemetode. Forsøk med ulike saltemetoder viste at tapet etter én uke i salt var minst ved injeksjonssalting (1,3 %) og størst ved tørrsalting (8,6 %). Etter ytterligere to uker tørrsalting var tapet noenlunde likt (12-13 %) uavhengig av hvilken metode som ble benyttet innledningsvis.

– Resultatene er interessante, men det vil være viktig å utføre flere kontrollerte forsøk for å få bedre kunnskap om samspillet mellom faktorer som saltemetode, tid, temperatur, press etc. før fullskalaforsøk blir gjennomført.

– Injeksjonssalting kan bli spesielt interessant dersom vi klarer å unngå det store proteintapet under tørrsalting etterpå, forteller prosjektleder Asbjørn Gildberg.

Nofima Marin har i sin rapport nr. 2/09 "Proteintap fra torskemuskel under salteprosessen" beskrevet mer inngående hvilke metoder og prosesser som har vært benyttet.

Nofima har vært faglig ansvarlig for prosjektet, med Bacalaoforum som leder på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

 Sjømatindustri  

Relatert innhold