Betyr endret økonomi noe for matvanene?

I dette prosjektet ønsket Nofima å finne ut om matvanene endres i land med overgangsøkonomi. Russland er et slikt land, og har vært brukt som eksempel på hva som skjer.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Russland har en sterk posisjon som marked for norsk fisk, og spesielt sild har vært et produkt med stor plass i det russiske samfunnets tradisjonsmat. Prosjektet har derfor spesielt tatt for seg sild som mat, og undersøkt om bruken av dette produktet har endret seg i takt med den dramatiske utviklingen som har funnet sted i Russland.

Mange forskjellige grupper undersøkt

Forskerne har gjort flere studier over tre år, og sammenlignet fattige og rike, unge og gamle, menn og kvinner. Også grupper med forskjellig utdanning og lønnsnivå, og grupper fra forskjellige geografiske områder og bystørrelser har vært undersøkt.

Totalt sett synes det ikke som de store omveltningene i Russland har hatt stor innflytelse på forbruksvanene når det gjelder mat. Men ting tyder likevel på at unge kan være i ferd med å utvikle ulikt forbruksmønster kontra sine foreldre/besteforeldre.

Sild har en tradisjonell plass

Sild er et rimelig tradisjonsprodukt. Mattradisjonene står sterkt i Russland, og sild er ingrediens i flere russiske småretter. Men unge spiser mer og mer ute, og da velger de gjerne lettere mat og mat fra andre kulturer. Dette er imidlertid en langsiktig utviklingstrend, og lave inntekter hos store grupper av befolkningen senker også farta på utviklingen her.

Lite fokus på mat og helse

Mat og helse er ikke så viktig for russiske forbrukere som i mange andre land, og det viser seg at disse generelt sett har relativt lav kunnskap om sammenhengen. Dette til tross for lav forventet levealder – mye pga. usunt kosthold. Men det kan likevel se ut som at gruppen med høy utdanning og inntekt fokuserer mer på matens naturlighet og betydning for helse.

Mer inngående informasjon finnes i rapporten "Forbrukerpreferanser i endring? – Russland som marked". Se vedlegg

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond/FHL. Det har vært et nært samarbeid mellom Nofima Marked og Universitetet i Wageningen, Nederland. En annen viktig bidragsyter har referansegruppen vært. Gruppen har bestått av medlemmer fra FHL, Norges sildesalgslag og Eksportutvalget for fisk.

 Markedsforskning  

Relatert innhold