På plass i Måltidets Hus

- Vi begynte å tenke tanken i 1994, så det har vært et langt svangerskap, sier Helge Bergslien, administrerende direktør for Nofima Mat i Stavanger, initiativtakeren og styreleder for Måltidets Hus.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Ideen formet seg

Den lange ventetiden har vært nødvendig. – De første tankene var nok litt luftige. Jeg har brukt mye tid på å overbevise folk – og de har gjort sitt beste for å overbevise meg om hva de synes er fornuftig. Rundt dette har ideen om Måltidets Hus formet seg, sier Bergslien.
Flyttebilene gikk i skytteltrafikk fra Nils Juelsgate i sentrum til Ullandhaug i begynnelsen av uke 5, og 29. januar var første dag på jobb i nytt hus for de Nofima-ansatte i Stavanger. Den offisielle åpningen blir i mai. Da er både Helga Pedersen og Lars Peder Brekk hjertelig inviter

Matlaboratorium

Måltidets Hus er et koplingspunkt mellom bedrifter og forskningsmiljøer hvor produktutvikling og systematisk forskning på matvarer går hånd i hånd. – Dette blir landets mest moderne matlaboratorium, reklamerer Bergslien. Bygget har en velutstyrt forsøkshall og moderne laboratorier. Her skal en ta i bruk nye teknikker for varmebehandling av mat, studere holdbarhet, kjemiske prosesser og smaksutvikling. Det blir fasiliteter for fokusgrupper, der nye matvarer, produkter eller emballasje kan testes ut. Bygningen skal også inneholde kantine for rundt 700 ansatte i innovasjonsparken – som også vil bli forsøkskaniner for nyutviklet mat.

Får ekspertisesenter

Rogaland får nå også status som Norwegian Center of Expertise innen Culinology. Tildelingen innebærer en årlig finansiering på rundt 10 millioner kroner. Bak NCE Culinology står 24 sentrale aktører i matklyngen i Rogaland, inkludert matprodusenter, FOU-miljøer og forvaltningsorganer. NCE er et 10-årig program som henvender seg til næringsklynger med klare ambisjoner, strategier og et stort potensial for videre vekst.

Utfordringer

– Den største utfordringen med flyttingen var at vi skulle ut av et bygg hvor det har vært aktivitet i over 70 år. Mye har blitt satt på lager, og det har vært vanskelig å sortere, innrømmer Helge Bergslien. Han tror kaste-conteineren ikke ble godt nok brukt, men at flytteprosessen har vært omfattende, men ganske smertefri.
– Mange av tingene har historisk verdi. Vi har distribuert mye til mange ulike museer og samlinger. Det er ting som trolig vil komme bedre til nytte nå, sier han.
Den neste store utfordringen blir å etablere en god kultur i det nye bygget.
– Alle har med seg sin egen arbeidskultur, og vi vil garantert påvirke hverandre. Det er en veldig positiv utfordring som jeg tror vil gi oss ny giv, sier Helge Bergslien.

Relatert innhold