Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Brygger på nye muligheter

Nyhetssak På Bryggeriet kan allting skje. Det er i grunnen derfor Nofima Mat har bygget idélaboratoriet.

Nyhetssak

På Bryggeriet kan allting skje. Det er i grunnen derfor Nofima Mat har bygget idélaboratoriet.

– Vi ønsker å hjelpe kundene helt fra idéfase til ferdig produkt. Tradisjonelt har vi vært gode på teknologisk utvikling, men ikke så gode på den tidlige fasen i innovasjonsprosessen, hvor man genererer, utvikler og sorterer ideer. Det ønsket vi å bli bedre på, sier prosjektleder for innovasjonssatsingen, Hilde S. Mortvedt. Og slik ble det.

Satser på innovasjon

Bryggeriet heter rommet, og er det fysiske resultatet av en stor satsing på innovasjon ved Nofima Mat. I tillegg til et stort, godt og alternativt utstyrt idélaboratorium inneholder satsingen et nytt strategisk utviklingsprogram med oppstart i 2008 og en rekke prosjekter for ulike kunder med sterk fokus på nyskaping og nye markedsmuligheter.
– Vi er opptatt av å skape arenaer hvor bedrifter kan møtes og utvikle ting sammen. Dette rommet er et eksempel på en slik arena, sier Hilde S. Mortvedt.

Plass og muligheter

Erfaring viser at det å ha fysiske forhold som innbyr til annerledes tenking er av stor betydning i innovasjonsprosesser. Sammen med kollegaer reiste Mortvedt rundt for å se hvordan bedrifter i ulike bransjer hadde bygget og utstyrt sine idélaboratorier og innovasjonsrom. – Men viktigst var det å se hvordan de jobbet i rommene, understreker prosjektlederen. Tilbake på Nofima Mat startet detaljplanleggingen. De ønsket et stort rom med muligheter for å bevege seg fysisk og dele inn i grupper, mulighet til å skrive på veggene, klistre lapper etc. Rommet har møtebord med gode stoler men også puter, puffer og barkrakker. I tillegg til å være fullt oppdatert når det gjelder IT og annen teknologi, er Bryggeriet utstyrt med mentometerknapper (for avstemming blant deltakere i innovasjonssamlinger), smartboard (interaktive tavler) og en rekke verktøy som skal sette deltakerne i riktig modus og hjelpe dem med innovasjonsarbeidet. På Bryggeriet finner man også nye bøker og tidsskrifter om temaene til inspirasjon.

Maten i sentrum

– Vi har fasilitetene og menneskene. Men det spesielle med oss er jo at vi kan mat og det markedet våre kunder skal betjene! Vi kan ikke sammenliknes med et hvilket som helst konsulentbyrå innen innovasjonsprosesser, slår prosjektlederen fast.

Nofima Mats industrikunnskap gjennom snart 40 for norsk matindustri, tror Mortvedt er avgjørende. – Nærhet til markedet – både mentalt og fysisk – er alltid viktig i et innovasjonsløp, sier hun.

Hva er innovasjon for oss?

– Innovasjon er ideer som blir utviklet og implementert slik at det fører til verdiskaping, sier Mortvedt, og mener da ikke kun i økonomisk forstand. 

På Nofima Mat er det pilotanlegg for kjøttproduksjon, fisk, bakevarer og emballasje.
– Vi kan kjøre innovasjonssamlinger over flere dager og prøveprodusere ideene med én gang, lokker direktør for marked- og forretningsutvikling, Gunhild A. Dalen.

– Innovasjon handler om å ikke konkurrere i et eksisterende marked, men å skape nye muligheter, sier senior prosjektleder Stine Alm Hersleth. De håper industrien tar utfordringen og tør å integrere Nofima i den interne utviklingsprosessen. At åpen innovasjon er bra, er de ikke i tvil om. De som tør å være åpen, får konkurransefortrinn. – Helseprodukter og måltider er gode eksempler. Ett miljø kan sjelden klare det omfattende utviklingsarbeidet alene. En bedrift er ingen lukket mekanisme, sier Hilde S. Mortvedt.

Erfaringer så langt

Bryggeriet sto ferdig på forsommeren 2008, og har allerede huset en rekke innovasjonssamlinger. Nofima Mat har også tatt med sine rådgivende utvalg og andre representanter fra industrien til Bryggeriet for å få hjelp til sin nye fagstrategi frem mot 2015.

– I mange år har industrien kommet til oss når de er ferdig med idéutviklingen og har et produkt de trenger hjelp til å produsere. Vi så klart at vi kunne utnytte kompetansen vår på en bedre måte, og det føler jeg at vi har fått til nå sier Stine Alm Hersleth.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold