Helse i nesten hver dråpe omega-3

Omega-3 hører hjemme i fôr til oppdrettsfisk. Men blir det høyt nivå av omega-3 i fôret og fettet er dårlig beskyttet mot harskning, er det skadelig for helsa og kvaliteten på fisken. Ny doktorgrad i Nofima viser at det heller ikke er bra med for mye planteoljer i fôret. Moderasjon er stikkordet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Marte Avranden Kjær har i sitt doktorgradsarbeid studert hvordan fôr med ulike nivå av planteolje og omega-3 påvirker fettransport og oksidativt stress i fisk.

Fettet i fôr til oppdrettslaks er i stadig større grad plantebasert, og planteoljer inneholder helt andre fettsyrer enn de tradisjonelle fiskeoljene. I kommersielt laksefôr i dag kan mellom 20 og 70 % av fettet være plantebasert.

Moderasjon er sunt
Det er kjent at omega-3 senker nivået av fett i blodbanen, og det virker forebyggende på livsstilssykdommer. Dersom en stor andel av fettet i fôret er basert på planteoljer, viser Kjærs studier at den positive effekten av omega-3 oppheves, ved at fettutskillelsen fra leveren øker. Det kan føre til økt fettnivå i blodbanen.

Men studiene til Kjær viser også at fisk som hadde fått mye omega-3 i fôret hadde skadede mitokondrier. Mitokondrier er organeller i cellene som forbrenner fettet. Når mitokondrienes membraner får oksidasjonsskader, vil mindre fett forbrennes som energi.

Trenger gode antioksidanter
Høye nivåer av Omega-3 kan ha negative helseeffekter i fisken dersom fettsyrene ikke beskyttes mot oksidasjon (harskning). Harskning kan som nevnt gi skader på mitokondriene, føre til redusert fettforbrenning, påvirke fettlagringen i kroppen og gi nedsatt leverfunksjon.

Studier av laksens muskel viste at fiskemuskelens membraner er rike på flerumettede fettsyrer, noe som gjør at de er spesielt utsatt for oksidasjonsskader, og at dette igjen kan påvirke muskelkvalitet. Studiene til Kjær tyder på at dersom andelen omega-3 i fôret er høyt, krever det at bruken av antioksidanter er svært veloverveid.

Fortsetter med torsk
Marte Avranden Kjær er 30 år og fra Oslo. Hun har mastergrad i cellebiologi fra Universitetet i Oslo og startet doktorgraden ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Nofima i 2005. Veileder har vært professor Bente Ruyter ved Nofima. Gradens tittel er "Lipider i fiskefôr – spesiell vekt på lipidtransport og oksidativt stress". Kjær skal jobbe videre i Nofima med å studere hvordan kvaliteten på fiskeolje påvirker fettlever i torsk. Disputasen finner sted 20. februar ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB.

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold