Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Felles forskning på fisk

I forbindelse med etableringen av SINTEF Nord i Tromsø ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom SINTEF og Nofima som gir spennende framtidsperspektiv for norsk fiskeri- og havbruksnæring.

– SINTEF Fiskeri- og havbruk og Nofima er to ledende forskningsaktører på høyt internasjonalt nivå. Våre kompetanseområder utfyller hverandre på en veldig god måte, noe som gjør dette arbeidet utrolig spennende, sier en forventningsfull direktør i SINTEF Fiskeri- og havbruk, Karl Almås.

Både SINTEF og Nofima er næringsrettede forskningsinstitutt. Det vil si at begge har som formål å betjene dagens og fremtidens næringsliv med kunnskap og løsninger som vil gi aktørene konkurransefortrinn.

SINTEF vil bidra med sin brede kompetanse på teknologi, energi og miljø, mens Nofima er et av Europas største forskningsmiljø innenfor avl og genetikk, for og ernæring, produktutvikling og fiskevelferd.

– Nofima er veldig glad for å være det første instituttet i Tromsø som innleder dette samarbeidet med SINTEF. Sammen med deres teknologikompetanse kan vi gjøre utrolig mye for norsk fiskeri- og havbruksnæring, men også innenfor andre sektorer der vi har kombinasjonen mat og teknologi. Vi gleder oss også til å jobbe sammen med en partner som har det samme intense ønsket om å være til for næringslivet, sier konsernsjef Ørjan Olsvik i Nofima, som på tross av signeringen og dertilhørende festiviteter finner grunn til å minne om at enigheten ikke strekker seg helt ut.

-Farge på skjerfet når vi går på fotballkamp blir vi neppe enige om.

Relatert innhold