Norsk fiskemasse minst like god

Hvitlaks, som også kalles stavsild/strømsild, benyttes i dag til produksjon av fiskeboller, fiskepudding og fiskekaker.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Gundersen
Bjørn Gundersen

Laboratorieleder
Tlf.: +47 77 62 90 29
bjorn.gundersen@nofima.no

Fiskemasse fra disse artene egner seg godt til slike produkter, bl.a. på grunn av den gode vannbindingsevnen. De siste årene har norske sjømatprodusenter foretrukket utenlandsk fiskemasse fremfor norsk, da det har vist seg at den utenlandske holdt en bedre kvalitet enn den norske.

– Undersøkelser som vi i Nofima Marin nå har gjort viser imidlertid at norsk fiskemasse kan ha minst like høy kvalitet som utenlandsk, sier prosjektleder Bjørn Gundersen.

Rapporten Optimalisering av kvaliteten på fryst hvitlaksmasse forteller bl.a. at gelstyrken på prøver fra norske produsenter er like god om ikke bedre enn andre sammenlignede utenlandske prøver.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og er administrert av Norske Sjømatbedrifters landsforening (NSL).

Mer informasjon finnes i rapporten.

 Markedsforskning  

Relatert innhold