Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Mindre sykdom med ny teknologi

Ny teknologi skal gi reker og karpe sterkere motstand mot sykdom. Nofima leter i samarbeid med indiske forskere etter DNA-markører for sykdomsgener, og de vil bruke markørene i avlsprogram i India.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjarne Gjerde
Bjarne Gjerde

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 61 541
bjarne.gjerde@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Nicholas Andrew Robinson
Nicholas Andrew Robinson

Seniorforsker
Tlf.: +61 448 984 002
nicholas.robinson@nofima.no

En betydelig andel av det som eksporteres av havbruksprodukter i India er tigerreke, mens karpe er en utbredt oppdrettsart og en relativt billig proteinkilde for landsbygda i India. Men sykdom forårsaket av White Spot Syndrome Virus (WSSV) og bakterien Aeromonas er store problem som begrenser produksjonen av de to artene i India.

Sykdomsresistens i genene
– Innen fire år har vi som mål å utvikle avansert molekylær teknologi og ta den i bruk i eksisterende avlsprogram. Gjennom avlsprogrammet vil vi ha et verktøy for å øke artenes motstandsdyktighet mot disse sykdommene, sier prosjektleder Nick Robinson i Nofima.

De indiske og norske forskerne skal også finne løsninger som sikrer at fordelene med teknologien kommer alle produksjonsenheter i India til gode.

Teknologiutviklingen går raskt, og det blir stadig ”enklere” å hurtig finne DNA-markører for sykdomsresistens, og derigjennom effektivt implementere bruk av disse markørene i avlsprogram. Forskerne bak dette prosjektet har også vært med på å utvikle lignende teknologi for laks og IPN.

Indisk-norsk samarbeid
Prosjektet bygger også opp under allerede eksisterende teknologisamarbeid mellom Norge og India. Prosjektet ledes av Nofima i samarbeid med indiske forskere ved Central Institute for Freshwater Aquaculture (CIFA) og Central Institute for Brackish Water Aquaculture (CIBA). Arbeidet for å sikre flyt av fordeler til landsbygda gjøres i samarbeid med Fridtjof Nansen Instituttet.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold