Banebrytende måleinstrument hedret

Arbeidet med å utvikle et måleinstrument for å registrere oppdrettsfiskens trivsel belønnes med en pris på 25.000 kroner fra TTO Nord AS.

Nofima Marin i Tromsø har sammen med utstyrsprodusenten Thelma AS utviklet et måleinstrument for å registrere oppdrettsfiskens trivsel.

– Tidligere har man overvåket miljøet rundt oppdrettsfisk. Nå spør man fisken selv hvordan den har det. Dette er et banebrytende nybrottsarbeid som vi ønsker å hedre, sier Ragnar Brataas, rådgiver i innovasjonsselskapet TTO Nord AS i Tromsø.

Instrumentet, som kalles SmartTag, monteres på flere fisk i et oppdrettsanlegg og registrerer fiskens pustemønster.

Stressnivå

Pustemønsteret forteller noe om fiskens stressnivå. En stresset fisk er mer mottakelig for sykdommer, vokser saktere og får dårligere kvalitet.

Tidlig varsling gjør at oppdrettere raskere kan sette inn tiltak og dermed sikre at fisken trives bedre. Det betyr bedre lønnsomhet. Dokumentasjon av god trivsel for fisken vil også bety mye for kunder som stiller krav til etisk produksjon av mat.

Systemet antas å ha et stort internasjonalt marked.

Testes

Over nyttår skal SmartTag testes i et kommersielt oppdrettsanlegg sammen med Havforskningsinstituttets ekspertsystem "Welfaremeter" som måler vannmiljøet.

– Ved å sammenholde fiskens pustemønster med blant annet temperatur, saltinnhold og oksygen i vannet i oppdrettsanlegget kan vi lære mer om hvilke ytre faktorer som påvirker fiskens stressnivå, sier Øyvind Aas-Hansen, forsker i Nofima Marin.

Innovasjonsselskapet TTO Nord AS eies av sentrale forskningsmiljøer i Nord-Norge og har som mål å bidra til å skape nye produkter og ny næring basert på forskningsresultater fra landsdelen.

Kontaktperson i TTO:

Ragnar Brataas, Kommersialiseringsrådgiver TTO Nord AS. Mobil: 92 28 17 70.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold