Årets forskningsformidler

Nofima-forsker Rune Larsen er kåret til årets beste forskningsformidler for sin innsats med informasjonsheftet "Hav og Helse".

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som står bak prisen, som ble delt ut under en nasjonal konferanse i Ålesund 26. november.

– Det er viktig at forskningsresultater kommer ut til næringsutøverne som kan gjøre seg nytte av dem. Nytteverdien avhenger ikke bare av hvilket stoff som presenteres, men også hvordan det blir presentert, sier Inge Harkestad, informasjonssjef i FHF.

Begrunnelse

Juryen begrunnet valget på denne måten:

Gjennom arbeidet med heftet "Hav og Helse" har Rune Larsen vist stor evne til å omforme tunge forskningsresultater til lettlest helseinformasjon.

Heftet har blitt etterspurt i alt fra universitetsmiljø til grunnskole, og fra næringsmiddelselskap til kommunal helsesektor. Det har også ført til et forsideoppslag i Dagbladet med tittelen "Her er den perfekte maten for helsa di".

Oppsummert har Rune Larsen, gjennom arbeidet med "Hav og Helse", bidratt til å løfte frem resultater fra årevis med forskning på en måte som har nådd effektivt ut i næringen, og som i tillegg har styrket samfunnets generelle kunnskap om sjømatens helsevirkninger.

Les mer på nettsidene til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Relatert innhold