Samarbeidsavtale med Bioforsk

Bioforsk og Nofima har inngått en avtale om fremtidig forskningssamarbeid med fokus på trygg og sunn mat. Samarbeidspartnerne har bred kompetanse innen hele verdikjeden fra jord til bord. Dette vil også komme forbrukerne til gode, sier direktør Harald Lossius i Bioforsk.

Bakgrunnen for samarbeidet er at miljøene supplerer hverandre med hensyn til kompetanse og geografisk tilstedeværelse, til beste for eksisterende og potensielle oppdragsgivere. Hensikten er å tilby norsk matindustri et helhetlig kompetansespekter langs verdikjeden fra primærprodusent til forbruker. Sentrale samarbeidsområder vil være relatert til korn-, frukt-, bær-, grønnsaks- og plantesektoren. Samtidig har partene et mål om å utvikle konkurransedyktige samarbeidsprosjekter i egen regi eller sammen med oppdragsgivere.

– Samarbeidsavtalen innebærer at instituttene i så stor grad som mulig søker samarbeid om oppdragsprosjekter der samarbeid mellom våre institutter er faglig relevant. Dette gjelder ikke dersom oppdragsgiver allerede har inngått avtale med andre miljøer eller av spesielle grunner ikke ønsker å bruke Bioforsk eller Nofima.

Samarbeidsavtale med BAMA og Gartnerhallen
Partene har siden 1999 samarbeidet om forskning og utvikling knyttet til BAMA og Gartnerhallens verdikjede. Formålet med denne avtalen er å regulere vilkårene for partenes fortsatte samarbeid vedrørende forsknings-, innovasjons- og verdiskapningsprosjekter.

Samarbeidet bygger på at BAMA og Gartnerhallen skal prioritere Nofima Mat og Bioforsk ved kjøp av forsknings- og utviklingstjenester, under forutsetning av at de er konkurransedyktige på pris og kvalitet. Videre skal Bioforsk og Nofima Mat stille kapasitet til rådighet for å utføre slike tjenester.
– Den nye avtalen er med på å styrke kunnskapsutviklingen i hele verdikjeden innenfor de fagområdene instituttene dekker, understreker Øyvind Fylling-Jensen i Nofima Mat og Harald Lossius i Bioforsk.
– Samarbeidet med BAMA og Gartnerhallen har allerede gitt en betydelig verdiskapning og bidratt til at tilbudet på norskprodusert frukt og grønt til forbruker er større enn noen gang. Samarbeidet vil gjøre norske produsenter bedre rustet til å levere trygg og sunn mat til norske forbrukere, avslutter Lossius.

Relatert innhold