Tester ut rekeskallgjødsel

Sommerens forsøk med rekeskallgjødsel i nord bekrefter at avfallet er godt egnet. Men mange forsøk og analyser gjenstår før produktet kommer i salg.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tor Andreas Samuelsen
Tor Andreas Samuelsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 950 35 304
tor.a.samuelsen@nofima.no

Nofima Ingrediens i Bergen har utviklet en teknikk for produksjon av granulater (pellets) av rekeskall etter oppdrag fra Produsentorganisasjonen Ottar.

I sommer ble de testet i småskalaforsøk i klimalab og storskalaforsøk ute i felt hos Bioforsk Nord og ute på felt hos et medlem i produsentorganisasjonen.

Frigis sent

– Tidligere forsøk viser at rekeskall er egnet som gjødsel. Granulatene ble utviklet for å gjøre gjødselen mer brukervennlig. Årets forsøk bekrefter dette, men vi har fremdeles en del utfordringer som må løses, forteller Tor Johansen i Bioforsk Nord på Holt.

Hovedutfordringen blir å frigi næringsstoffene i rett tid.

– Næringsstoffene blir tilgjengelig litt sent, men det er ikke nødvendigvis en ulempe. Nå skal vi studere dette videre. Det gjenstår masse analyser, vi er jo så vidt i gang, sier Johansen.

Konklusjonene fra årets forsøk er ikke klare, men ingen betviler rekeskallets potensial som gjødsel.

Høye krav

Prosjektet "Fra rekeskall til økologisk gjødsel i nordnorsk planteproduksjon" er et samarbeid mellom Produsentorganisasjonen Ottar, Stella Polaris AS (produsent av pillede reker), Bioforsk og Nofima Ingrediens.

Ottar er prosjekteier og i prosjektet vil man verifisere om det er mulig å utnytte rekeskall som gjødsel i økologisk planteproduksjon. Det er et ønske at gjødsla skal ha en holdbarhet på ett år og være praktisk og lett i bruk som kunstgjødsel er i dag.

– For å tilfredsstille disse kravene må rekeskallet tørkes, formales og deretter pelleteres til ønsket form og kvalitet, forteller Tor Andreas Samuelsen ved Nofima Ingrediens.

Trenger alternativer

For å nå regjeringens mål om 15 prosent økologisk landbruk innen 2015, trenger man alternativer til husdyrgjødsel.

Fiskeavfall har lange tradisjoner som gjødsel. Rekeskall inneholder næringsstoffer i store konsentrasjoner. I tillegg har stoffet kitin, som finnes i skallet, en dokumentert virkning på plantehelse. Stoffet kan hemme soppvekst og aktivere naturlige forsvarsmekanismer i planten.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd/Matprogrammet, Produsentorganisasjonen Ottar, Stella Polaris AS, Troms Fylkeskommune/Innovasjon Norge, Lenvik, Bardu, Målselv og Berg kommuner og Sparebanken Nord-Norge.

Relatert innhold