Guider deg gjennom EU-jungelen

Craft. Cost. EraSME. 7RP. Har du ikke fått EU-begrepene helt på plass? Da kan Carina Hundhammer være redningen.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Carina Hundhammer er ansatt ved Nofima Mat for å bistå norske bedrifter med å finne frem til programmer og finansieringsordninger de kan søke på for å få støtte. Hun gir blant annet råd om hvordan norske bedrifter og forskningsinstitutter bør formulere en søknad for å nå igjennom i EU-systemet.

Men først bør du merke deg følgende nye begrep: nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for life. I september sparket Carina Hundhammer i gang den norske plattformen Food for life. 40 representanter fra norske næringsmiddelbedrifter, forskningsinstitusjoner og myndigheter deltok på møtet, blant dem Mills, Nortura, Tine, Fjordland og Norgesmøllene. Tilsvarende nasjonale plattformer finnes i 27 europeiske land i dag.

Vil påvirke EU

– NTP Food for life skal være en arena for åpen innovasjon. Vi skal være med på å fremme norsk deltakelse og norske interesser i EU. Helt konkret er det nedsatt et forum som skal bidra til å styrke internasjonalt samarbeid for norsk industri. Det skal gjøres ved å utvikle en visjon, en strategisk forskningsagenda og en implementeringsplan for sunnere mat. Forumet skal identifisere ulike prosjekttyper og være behjelpelig med koordinering av søknader, slik at det ikke leveres søknader som er identiske, forklarer en energisk Carina Hundhammer, som oppfordrer bedrifter til å melde sin interesse. Hun har stor tro på at den norske plattformen vil gi mer relevant forskning til nytte for norske næringsmiddelbedrifter, og vektlegger at det er nødvendig med brukerstyrt fokus.
– Vi må være med på å påvirke EU til å ha større fokus på sunnere måltider, tryggere mat og bærekraftig og etisk matproduksjon. Det gjør norsk næringsmiddelbransje best gjennom samarbeid, fortsetter Carina Hundhammer.

Samlende

Roald Gulbrandsen fra NHO Mat og Drikke ser stor nytteverdi av å ha fått på plass EU-rådgiveren, som kan samle norsk næringsmiddelindustri og utarbeide felles strategier for ernæring, bærekraftig produksjon og trygghet hos forbrukeren
– Norsk mat- og drikkeindustri er fragmentert, og det er fort et hinder for utvikling. Vi må samle oss om felles strategier for årene fremover, sier Roald Gulbrandsen.

Vi må være tilstede

– Det meste av det som skjer i industrien er basert på forskning, og det vil det fortsette å være. Vi sender årlig mange millioner kroner til Brussel, og det er viktig for oss at vi ser at det norske samfunnet får igjen for innsatsen. Det er store muligheter i EU, sier Kristin Danielsen fra Forskningsrådet. – Nasjonal teknologiplattform er et nødvendig koordinerende ledd for informasjon. Det er for komplekst for bedriftene selv å sette seg inn i EU-regelverk og -systemer, vi trenger derfor dette koordinerende leddet, fortsetter hun.

Forskningsrådet finansierer 50% av stillingen til Carina Hundhammer. Det gjør de fordi de ser at stadig flere prosjekter blir lagt ut som europeiske program.
– NTP Food for life vil være et viktig forum som representerer norsk industri. Det vil være et forum vi kan diskutere med når vi skal fordele midler på områder og velge satsingsområder. NTP Food for life blir en strategisk viktig partner. Vi vil bruke forumet som dialogpartner i forhold til kortsiktige og langsiktige forskningsstrategier, sier Kristin Danielsen. – NTP Food for life skal bidra til at de gode prosjektene dukker opp. Vi trenger kreftene for å få opp bedriftsprosjektene, legger hun til.

Dette tror vi på!

Johanne Brendehaug, FoU-sjef i Tine, og Linda Granlund, forskningssjef i Mills takker for initiativet og omfavner ordningen.
– Dette gavner oss på mange måter, sier de to som begge representerer bedrifter som har som mål å tilby sunnere mat. Tine strategi mot 2020 er "gode og sunnere matopplevelser", mens Mills visjon er å "gjøre Norge sunnere". Food for Life-plattformen samstemmer med disse strategiene.
– Vi er små og kan ikke søke EU-prosjekter alene. Vi trenger nettverk, og ønsker å være med på å påvirke. Derfor er dette nettverket viktig for oss, sier Linda Granlund fra Mills.
– Vi mener vi vil få lettere tilgang til viktig norsk og europeisk kompetanse, og at nettverk vil bidra til får opp nye ideer og nye prosjekter. Dessuten vil den norske plattformen gi en bedre koordinering og bedre internasjonalt samarbeid. Vi håper dessuten at vi gjennom å delta vil bli dyktigere på deltakelse i EU-prosjekter og få utvidet nettverk, sier Johanne Brendehaug.

Sekretariatet er etablert ved Nofima Mat. I løpet av kort tid vil det bli nedsatt en styringsgruppe for NTP Food for life.

Derfor bør norske bedrifter delta i NTP Food for life
NTP Food for life er en brobygger mellom industri, kompetansemiljøer og myndigheter. Gjennom deltakelse får du:

  • bidra til å påvirke strategiske satsinger i EU
  • bidra til å påvirke Forskningsrådets strategiske satsinger
  • samarbeid med andre norske bedrifter
  • større tilgang på kunnskap utenfor landegrensen
  • oversikt over ulike forskningsmidler
  • råd om formuleringer og oppbygging av EU-søknader
  • delta i brukerorienterte EU-prosjekter

Relatert innhold