Nytenkning kan gi konkurransefortrinn

De siste 5-6 årene har irsk oppdrettslaks oppnådd til dels betydelig høyere eksportpriser enn norsk laks.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

I 2006-2007 hadde dessuten irene prisoppgang, mens både norske, skotske og færøyske oppdrettere opplevde nedgang i sine eksportpriser.

I den samme perioden har irske oppdrettere slitt med sykdomsproblemer, høye produksjonskostnader og redusert eksport.

Hva har irske oppdrettere gjort for å oppnå så gode priser for sine produkter?

For å svare på dette spørsmålet har forskere fra færøyske Havsbrún og Nofima forsøkt å avdekke hvilke strategier og produktegenskaper som vektlegges av irske lakseprodusenter.

Bedre betalt

Fram til 2001 var prisforskjellene mellom de viktigste laksenasjonene liten. Men siden den gang har altså Irland i motsetning til andre nasjoner oppnådd både høye og stigende priser.

– Problemer med sykdom og høyere produksjonskostnader enn andre nasjoner har tvunget irske produsenter til å gå nye veier, ellers ville de fleste vært konkurs i dag, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg ved Nofima Marked.

– De har fokusert sterkt på økologisk produksjon og merkevarebygging, og har i så måte vært tidlig ute og truffet godt i markeder hvor økologisk mat verdsettes av kundegrupper.

– Det gir fordeler å være først i markedet fordi det kan gi økt oppmerksomhet og oppfattes mer positivt enn andre som følger etter, forteller Sogn-Grundvåg.

Lojalitet

Lojalt hjemmemarked og sterkt bånd til kunder i spesielt Storbritannia og Tyskland har klart å holde salget relativt stabilt.

Forholdene for lakseoppdrett er langt fra like gunstige i Irland som for eksempel i Norge, noe som resulterer i slankere fisk som slaktes ved mindre størrelse enn hva som er vanlig i Norge.

Til tross for at dette innebærer høye produksjonskostnader, ser det ut til at irene har klart å utnytte dette i sin markedsføring ved å skape seg en nisje i markedet som har vært villig til å betale en høyere pris for et spesielt produkt.

Økologisk

Men satsing på økologisk laks er sannsynligvis den viktigste årsaken til at irske oppdrettere oppnår gode priser.

Innen 2009 sier den irske salgsorganisasjonen ISGA, som selger halvparten av den samlede irske lakseproduksjon, at alle produsentene som selger gjennom dem utelukkende vil produsere økologisk laks.

Irsk laks kan som den første i verden gi sine produkter merket "ECO-label".

En økologisk sertifisering blir gitt dersom fisken vokser under spesifikke betingelser. Noe som setter krav til selve produksjonsprosessen og ikke produktet som sådann.

Forbrukerne ønsker også stadig å vite mer om produktets opprinnelse og oppvekstforhold, og derfor kan produsentene i økende grad tjene på å fortelle historien rundt produktenes opprinnelse og tilblivelse.

…men tjener de penger?

Om høy pris i markedet også har ført til høy fortjeneste sier undersøkelsen lite om.

Forskerne har ikke hatt tilgang til data om produksjonskostnader og andre utgifter i forbindelse med omlegging av produksjon.

– Men irske lakseprodusenter er tilsynelatende oppegående, noe som tyder på at det de driver med betaler seg over tid, avslutter forsker Geir Sogn-Grundvåg.

 Markedsforskning  

Relatert innhold