Høyere dødelighet ved bruk av sjøvann

For mye bruk av sjøvann i settefiskproduksjon kan gi nedsatt vekst og høyere risiko for dødelighet hos oppdrettslaks, viser en ny undersøkelse fra Nofima.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Hilde Toften
Hilde Toften

Forskningssjef
Tlf.: +47 917 91 424
hilde.toften@nofima.no

Under en smittetest med vintersårbakterien Moritella viscosa registrerte forskerne tre-fire ganger høyere dødelighet hos laks som tidligere var blitt oppdrettet i ferskvann tilsatt sjøvann (20 promille), enn hos laks som ble oppdrettet i rent ferskvann.

Testen foregikk rett etter den sårbare perioden når lakseungene (settefisk) gjennomgår en fysiologisk tilpassing til det å tåle saltvann – smoltifisering.

Dårligere appetitt

Det ble også oppdaget dårligere appetitt, lavere vekst og flere finneskader på laksen i den perioden fisken ble utsatt for sjøvannsbehandlingen, noe som kan ha bidratt til at flere fisker ble smittet.

Forskningen har stor betydning for oppdrettsnæringen.

– Forskerne oppfordrer settefiskprodusentene til å være varsomme med å bruke for mye sjøvann og for intensiv drift under den sårbare perioden når laksen tilpasser seg saltvannet, sier prosjektleder Hilde Toften ved Nofima Marin i Tromsø.

Utbredt problem

Vintersår har lenge vært et utbredt problem i norsk lakseoppdrett.

Tidligere rammet sykdommen utelukkende laks i sjøvann, men de siste årene har vintersår også blitt et større problem når det gjelder produksjon av settefisk.

For oppdretterne betyr dette en økonomisk belastning på grunn av større dødelighet.

Sår og arr på overlevende fisk betyr også lavere slakteverdi. I tillegg kan viruset føre til redusert vekst, da fisk med sår ofte slutter å spise.

Forebygging av eventuelle utbrudd er derfor viktig.

Flere bruker sjøvann

De siste årene har bruken av sjøvann økt i settefiskproduksjonen.

I Nord-Norge bruker over 60 prosent av settefiskoppdretterne sjøvann i produksjonen, mens tallet for Sør-Norge er rundt 30 prosent.

Det er flere grunner til å bruke sjøvann.

En viktig grunn er å øke produksjonskapasiteten, spesielt ved mangel på ferskvannsressurser. Og i enkelte tilfeller kan vannkvaliteten forbedres med bruk av sjøvann og en kan oppnå en gunstigere temperatur på vannet.

Men ikke alt er av det gode.

Sjøvannet kan nemlig bringe med seg sykdomsfremkallende organismer, slik som vintersårsbakterien.

Videreføres

Deler av forskningen videreføres i et nytt prosjekt, finansiert av Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Forskerne vil blant annet undersøke om de får bedre resultater ved å tilsette mindre mengder sjøvann under settefiskproduksjonen.

 Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Relatert innhold