Fem millioner torskelarver fikk helikoptertur

Transport langs landeveien fra Tromsø til Lofoten ville ha ført til for store påkjenninger for torskelarvene. Løsningen ble et helikopter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Johannes Hansen

De ansatte ved Nasjonal avlsstasjon for torsk på Kvaløya utenfor Tromsø måtte rydde parkeringsplassen for å få plass til det innleide helikopteret.

Helikopteret ble fylt til randen av 40 esker med til sammen fem millioner levende torskelarver svømmende i saltvann.

Selve transporten til Lofitorsk anlegg for torskeyngler i Steine i Lofoten tok i underkant av en time.

– Hadde transporten foregått langs landeveien, ville den tatt minst sju ganger så lang tid. Det hadde ikke torskelarvene hatt godt av, forteller forsker Øyvind J. Hansen ved Nofima Marin i Tromsø.

Det er første gang Avlsstasjonen sender torskelarver med helikopter.

Ny, forbedret torsk

Torskelarvene kommer fra Nofimas avlsstasjon for torsk utenfor Tromsø.

Det nasjonale avlsprogrammet for torsk ble startet i 2003. Målet er å avle fram en torsk som har bedre egenskaper i oppdrett.

Avlsstasjonen leverer fortløpende torskeegg og yngler til kommersielle produsenter.

 Avl og genetikk    Produksjonsbiologi  

Relatert innhold