Balkan

Nofima har siden årtusenskiftet hatt samarbeid med institusjoner på Balkan om forskning og utvikling av akvakulturnæringen. Den overordnede hensikten med prosjektene på Balkan har vært å bidra til kunnskapsoppbygging og næringsutvikling innen akvakultur i disse landene.

Kompetansen ved samarbeidsinstitusjonene er høy. Sammen med dem arbeider Nofima med flere problemstillinger rundt en mer effektiv og miljøvennlig produksjon av karpe.

Problemstillingene møtes ved å bruke fôr av høyere kvalitet, legge mer vekt på god røkting, og å utvikle avlsprogram samt ta i bruk selektert fisk i produksjonen.

Regnbueørret har potensial
Et treårig samarbeidsprosjekt Nofima hadde i Montenegro gikk ut på å kartlegge potensialet for å etablere oppdrett av laksefisk i sjøvann. Testproduksjon viste at regnbueørret har veldig god vekst i sjøvann ved kysten av Montenegro, og når raskt porsjonsstørrelse.

Sykdomsforebygging
I EU-prosjektet Eurocarp har Nofima bidratt med implementering av molekylærbiologiske metoder for sikrere seleksjon av karpe som er mer motstandsdyktige mot sykdommer. Nofima er en sterk kunnskapsleverandør til et avlsprogram for mer effektiv produksjon av karpe som er under oppbygging i Serbia.

Sentrale samarbeidsinstitusjoner på Balkan er Institute of Marine Biology i Montenegro og University of Belgrade i Serbia. Nofimas aktivitet på Balkan finansieres i stor grad av Utenriksdepartementet og EU.

Relatert innhold