Avl kan bekjempe karpesykdom

Koi herpes virus (KHV) er en trussel mot oppdrett av vanlig karpe, som er verdens tredje største fiskeoppdrettsart i omfang. Nofima og samarbeidspartnerne i EU-prosjektet EUROCARP har funnet at motstandsevne mot viruset er svært arvelig, og at sykdommen effektivt kan bekjempes med avl.

Forskerne Jørgen Ødegård og Ingrid Olesen i Nofima Marin var med på å analysere overlevelse av over 90 familier av vanlig karpe etter infeksjon med KHV. Karpefamiliene viste enorm variasjon i overlevelse.

– Den store variasjonen mellom familier viser at det er karpens gener som i stor grad avgjør om fisken blir syk etter smitte av KHV, sier Ødegård. På bakgrunn av dette anbefaler forskerne i EUROCARP at det avles systematisk på vanlig karpe. I et seleksjonsprogram vil karper med høy motstandsevne mot KHV bringe genene videre til neste generasjon, og allerede etter noen få generasjoner vil man kunne se resultater i form av mye høyere overlevelse.

Ødegård presenterte funnene på konferansen Aquaculture Europe i september.

 Avl og genetikk  

Relatert innhold