Ny samarbeidsavtale med Russland

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og lederen for det russiske fiskeribyrået Andreij Krainij var til stede da Nofima og russiske VNIRO skrev under en samarbeidsavtale.

Det er et såkalt "memorandum of understanding" som ble underskrevet av Nofimas konsernsjef Ørjan Olsvik og hans motstykke i det russiske forskningsinstituttet VNIRO, Boris Kotenjov.

– Dette baner veien for en lang rekke prosjekter, og både Nofima og VNIRO er klare til å sette i gang, sa Olsvik under høytideligheten i den russiske fiskerikomiteens bygg i sentrum av Moskva.

Han dro opp perspektivene for fremtidig samarbeid.

– Vi forvalter sammen en hage eller en eng i Barentshavet, som kan gi folk mer tilgang på sunn mat, sa Olsvik.

Alger som fôr

Hans russiske kollega Kotenjov dro frem oppdrettsnæringen som et område hvor mye kan komme ut av samarbeidet, særlig med tanke på knappheten på mat.

– Ved å bruke alger som fôr vil vi både kunne øke inntjeningen for produsentene og gi folk flest billigere sjømat. Dette samarbeidet er til for å øke tilgangen på mat i en tid hvor det er knapphet, sa han.

Kotenjov viste også til at et mulig oppdrett av skjell i tilknytning til fiskeoppdrett kan gi store miljøgevinster, og vil kunne muliggjøre et større uttak.

– Det er viktig å få på plass et samarbeid mellom forskere, og vi ser at næringen allerede er i full gang med samarbeid, sier han.

Samarbeidet gjelder forskningsprosjekter innen blant annet økonomi, marked, oppdrett og fiskehelse.

Relatert innhold