Nasjonal avlsstasjon for torsk

Nofima har anlegg for stryking, klekking, oppfôring og stamfiskhold for det nasjonale avlsprogrammet for torsk.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Regjeringen besluttet i august 2001 å etablere et avlsprogram for torsk, og Nofima (daværende Fiskeriforskning) fikk oppgaven å gjennomføre den praktiske delen av dette.

Produksjonen ved Nasjonal avlsstasjon for torsk foregår i to trinn. Yngelproduksjon skjer i et landanlegg der sjøvann pumpes inn i karene, mens videre vekst skjer i merder i sjøen.

Landanlegget

Landanlegget ligger på Kraknes på Kvaløy utenfor Tromsø. Her strykes stamtorsken og torskeyngelen blir klekket og fôret opp til den er klar for sjøsetting. Antall kar, størrelse på kar, vannbehov og vannbehandling er tilpasset en produksjon av drøyt 200 familiegrupper.

Sjøanlegget

Når torsken er klar for sjøsetting flyttes den til sjøanlegget i Røsneshamn på Ringvassøy utenfor Kvaløy. Her holdes torsken til den er kjønnsmoden. Da blir de beste individene fraktet tilbake til landanlegget på Kraknes for å bli opphav til nye generasjoner.

Sjøanlegget har utstyr for å måle, veie, merke og vaksinere torsken. Sjøanlegget består av 12 stålmerder og en integrert serviceflåte. Merdene har notposer med ekstra sterk tråd for å redusere faren for rømming. Merdene har også skyggenett for å hindre at torsken blir solbrent.

Død fisk, avføring og fôrrester tas opp ved hjelp av et liftupsystem. Død fisk samles i egen dødfisktank der den ensileres (tilsettes syre). Fisken fôres ved hjelp av et appetittstyrt fôringssystem med resirkulering av uspist fôr.

Serviceflåten er på 35 x 15 meter. På flåten står bygget som inneholder våtlaboratorium, fôrlager, lager for nøter, verksted, boder, kontor, oppholdsrom med kjøkken, bad, garderobe og soverom.

Historikk

I løpet av første halvår 2002 var strategien for etableringen av avlsstasjonen lagt, og den skulle bygges i tilknytning til Havbruksstasjonen i Tromsø som ligger i Kårvik på Ringvassøy.

Våren 2003 kom det imidlertid et tilbud fra Troms Marin Yngel om å kjøpe deres nybygde yngelanlegg for torsk på Kraknes på Kvaløy. Dette anlegget ville egne seg godt som avlsstasjon.

Etter en relativt beskjeden ombygging ble Nasjonal avlsstasjon for torsk offisielt åpnet 19. august 2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Fra og med 2007 har anlegget blitt drevet med full kapasitetsutnyttelse.

Telefon: 77 66 74 00

 Avl og genetikk  

Relatert innhold