Bør maten merkes

Nyhetssak Er det et poeng å bruke såkalte fellesmerker som "Økologisk" eller "Godt Norsk" på mat? Det spørsmålet er stilt av forsker Hans Martin Norberg, Nofima Marked.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Nyhetssak

Er det et poeng å bruke såkalte fellesmerker som "Økologisk" eller "Godt Norsk" på mat? Det spørsmålet er stilt av forsker Hans Martin Norberg, Nofima Marked.

I sin doktoravhandling "The Influence of Collective Marks on Consumer Evaluation of Food Products" har Norberg drøftet konsumentens nytte av denne type merking av matvarer.

Norberg har laget en modell for å forklare hvordan man kan forstå konsumentens nytte av et fellesmerke i forbindelse med vedkommendes produktvurdering.

Tidligere forskning viser at en konsument i varierende grad vektlegger slike merker, som én av flere faktorer, når vedkommende skal velge et produkt. Norberg viser eksempelvis at den som handler mat tillegger et slikt merke betydning fordi merket oppleves relevant, det vil si at merket blant annet oppleves å gjøre produktet mer attraktivt.

Både industrien som lager maten, og forbrukeren som kjøper den, kan bruke slike merker til å formidle ønskede egenskaper ved maten, eller til å skape ønskede oppfatninger av den.

 Markedsforskning  

Relatert innhold