Signerte rullesteiner i Måltidets Hus

Rullesteiner som skal plasseres i Måltidets Hus ble signert av Bocuse d'Or Europas leder Eivind Hellstrøm, samt prisvinnere av konkurransen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Helge Bergslien
Helge Bergslien

Spesialrådgiver
Tlf.: +47 450 15 280
helge.bergslien@nofima.no

Direktør i Norconserv og en av initiativtakerne til Måltidets Hus, Helge Bergslien, understreker at dette er en stor dag for oss. Rullesteiner fra regionen som ble signert skal få en markant plass i foajéen til huset når det åpnes i første halvdel av 2009.
De tre beste kokkene fra Bocuse d’Or Europe 2008 er for oss en verdifull link fra Stavanger til den europeiske kokkeéliten. Han mener at Bocuse d’Or Europe er en unik mulighet for å sette Stavanger og regionen på kartet som det kulinariske knutepunkt i Nord-Europa.
Etableringen av Måltidets Hus er et regionalt initiativ som vi forventer vil spille en viktig nasjonal og internasjonal rolle, sier Bergslien. Tette relasjoner mellom kokkefaglige- og næringsmiddel-teknologiske kompetansemiljøer er en forutsetning for å møte fremtidens krav.
På sikt ønsker man at alle prisvinnere til Bocuse d’Or Europe tar turen til Stavanger for å fylle opp rullesteinsstranden i inngangen til huset.

Måltidets Hus er under tak
Måltidets hus er fremdeles under bygging og derfor var de besøkende utstyrt med hjelmer og
refleksvester. Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal fra Innovasjon Norge og politisk rådgiver Jon Erik Pedersen fra Fiskeri- og Kystdepartementet var også med på den høytidelige signeringen.
Måltidets hus skal være et nasjonalt og internasjonalt ressurs-senter med fokus på å utvikle nye produkter for næringsmiddelindustrien. Her skal det satses på culinology – faget som ligger i grenselandet mellom gastronomi og produksjon. Det skal være et tett samarbeid mellom blå og grønn sektor og dette passer godt for Norconserv, som nå er blitt en Stavanger-avdeling av forskningskonsernet Nofima. I dette konsernet er de tidligere forskningsinstituttene Matforsk, Akvaforsk, Fiskeriforskning og Norconserv slått sammen.

Tverrfaglig matforskning
Norconserv ser fram til å møte et bredt forsknings- og utviklingsmiljø innen matsektoren i de nye fasilitetene. På denne innovasjonsarena flytter TINE inn med deler av sin forskningsaktivitet. TINE driver ikke bare med meieriprodukter lenger, men leverer også forsking og utvikling for alle datterselskapene, som er tungt inne på markedet for blandt annet juice, sjømat og ferdigmat.
I tillegg vil også aktører som Gastronomisk Institutt og muligens deler av Universitetet i Stavanger være representert. Her blir det også krefter fra Fagforum for Mat og Drikke, som nylig fikk innvilget en satsing som kalles "Norwegian Center of Expertise" (NCE). NCE er et nasjonalt prosjekt hvor en skal ha fokus på gastronomi, kokkefag og overføring av dette til gode og sunne matopplevelser.

Relatert innhold