Reinkjøttforskere samarbeider over landegrenser

Et lite historisk møte fant sted i Oslo i mai 2008 da en gruppe reinkjøttforskere møttes for å diskutere ulike utfordringer knyttet til reinkjøttforskninga.

Gruppen består av fire kvinnelige forskere, som er blant de få i verden som er eksperter på dette området.

Solid kompetanse samlet

På møtet deltok den erfarne svenske forskeren Eva Wiklund, som har jobbet med reinkjøtt i snart 20 år, og er den som vet mest om dets kvalitet i hele verden. Hun har jobbet både i Sverige og Alaska, og for tiden er hun forsker på landbruksforskningsinstituttet AgResearch på New Zealand. Forsker Maria Mielnik ved Matforsk – Nofima Mat har forsket på reinkjøttkvalitet siden 2005, blant annet hvordan reinkjøtt skiller seg fra andre typer kjøtt. Professor Bjørg Egelandsdal ved Universitet for miljø- og biovitenskap har kjøtt som spesialitet og har ivret for at flere studenter blir interessert i viltkjøtt og reinkjøtt, og for at vi skal få bedre kunnskaper om "ekte norske" råvarer og matprodukter. Dermed har hun fått flere studenter til å skrive masteroppgaver om vilt. Ellen Cecilie Triumf har i sin masteroppgaven sammenlignet kvaliteten på oppdrettshjort fra New Zealand mot kvaliteten på reinkjøtt fra Finnmark i Norge.

Ideer til mer samarbeid

På møtet ble både slaktemåter, transportsystemer, betydning av fôring, de spesielle helsefremmede komponenter som finns i reinkjøtt samt smaksforskjeller i ulike typer behandlet reinkjøtt. Eva Wiklund har erfart at reinkjøttets spesielle muskelfibresammensetning som påvirker mørheten er noe som er verdt å forske videre på.

Forskerne enes om at tiden er inne for å få på plass et kvalitetssystem for reinsdyrslakteskrotter i Norge, slik som for andre typer husdyr, også for hjortedyr i andre land. Neste gang de fire forskerne møtes er når Nordisk organ for reindriftsforskning avholder sin konferanse i januar 2009.

Relatert innhold