Aquaculture Protein Centre (APC)

Aquaculture Protein Centre (APC) var et senter for fremragende forskning opprettet av Norges forskningsråd. Nofima var en av tre forskningsinstitusjoner som stod bak.

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn Einar Åsgård

APC ble etablert i 2003 som en del av forskningsrådets initiativ om å opprette 13 sentre for fremragende forskning i Norge innen strategisk viktige områder.

APCs ti år er over fra 1. januar 2013. Forskningen APC har stått for vil i fremtiden organiseres hos de respektive samarbeidspartnerne bak senteret.

APC var det eneste senteret innen akvakultur som ble opprettet. Hensikten med opprettelsen var å samle den beste forskningskompetansen innen området og komme opp på en høyere internasjonal standard. Sentrene skulle fokusere på langsiktig grunnleggende forskning.

APC består av forskere fra Nofima, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). UMB er vertsinstitusjon.

APCs visjon

APCs visjon er å sikre bærekraftig vekst i akvakultur ved å fremskaffe integrert og grunnleggende ernæringsmessig, fysiologisk, patologisk og teknologisk kunnskap som er nødvendig for optimal bruk av protein i fôr til oppdrettsfisk.

APC tar tak i utfordringene og mulighetene:

  • Øke forståelsen av fiskens proteinmetabolisme og proteinbehov
  • Fremskaffe formålstjenlige proteinkilder
  • Fokus på vegetabilske og mikrobielle kilder
  • Økte forståelsen av antinæringsstoffer i proteinkilder
  • Eliminere antinæringsstoffer ved bruk av fôrteknologi
  • Bedre utnyttelsen av proteinressursene ut fra ny kunnskap om fiskens toleranse og behov

Nofimas rolle i APC

Forskere i Nofima står for en betydelig del av fôr- og ernæringsaktiviteten i APC. Vi bidrar med å fremskaffe kunnskap om:

  • Ernæringsmessige behov og toleranse for antinæringsstoffer
  • Omsetting av protein og aminosyrer
  • Ingredienser til fiskefôr
  • Molekylærbiologi

Respirasjonsavdelingen på Sunndalsøra er et viktig verktøy i dette arbeidet. I tillegg bidrar Nofima med forskningsfasiliteter på Sunndalsøra, Averøy, Bergen og Tromsø.

 Ernæring og fôrteknologi  

Relatert innhold